Nieuws

Verslag 5e Kennisdag Substraat

Gepubliceerd op
1 april 2016

RHP, VPN en Wageningen UR Glastuinbouw hebben 24 maart 2016 de 5e tweejaarlijkse Kennisdag Substraat georganiseerd met als thema “Uitbreiding en Begeleiding”. Er waren meer dan 80 deelnemers die een breed scala aan presentaties kregen voorgezet.

Het eerste deel ging over de kennis die een teler nodig heeft om risico’s te beheersen. Dat geldt zowel bij het gebruik van substraten, als bij emissieloos telen. Bekende risico’s zijn afgedekt in de RHP normen die gebaseerd zijn op gedegen risico-inventarisaties. Nieuwe risico’s (andere grondstoffen, behandel-methoden of inzicht) moeten worden benoemd en waar nodig onderzocht. RHP geeft ook een gebruiksaanwijzing als onderdeel van de basiskennis nodig om substraten op de juiste manier en voor de juiste toepassingen te gebruiken. Ook emissieloos telen (door WUR Glastuinbouw en Grodan) is niet ingewikkelder dan bestaande kennis toepassen en de risico’s goed beheren. Goed gietwater, een effectieve ontsmetter en een goede regeling van het drainwater hergebruik zijn de basisingrediënten om emissieloos telen mogelijk te maken met behoud van productie en kwaliteit.

Foto: Geert Peeters Copyright: www.bpnieuws.nl
Foto: Geert Peeters Copyright: www.bpnieuws.nl

Weg van geëffende paden

Substraatteelt in het buitenland kenmerkt zich door gebrek aan in Nederland volop beschikbare kennis waardoor lagere producties ontstaan dan mogelijk zijn. Het ontbreken van kennis bij de toeleverende industrie geeft mogelijkheden voor de Nederlandse (substraat) industrie. Vergelijkbare uitdagingen zien de onderzoekers van Wageningen UR terugkomen bij de teelt van aardbeien en appelbomen op substraat. Telers zien zich geconfronteerd met nieuwe technieken en ook wetgeving. Een systematische benadering betaalt zich nu uit bij appel en aardbei.

Nieuwe ontwikkelingen toepasbaar maken voor substraatteelt

Buiten de tuinbouw zijn vele ontwikkelingen gaande, sommige kunnen (op termijn) toegepast worden in de substraatteelt. TNO toonde hun onderzoek naar laser gestuurd ionselectief meten in water, nu ontwikkeld voor nierdialyse, maar breder toepasbaar. Attero is bezig van zijn organische afvalstromen een tuinbouw rijpe groencompost te maken met eigenschappen waar je ook in de substraatteelt wat aan hebt. ECN behandelt de organische reststromen door verhitting al of niet met luchttoevoer tot biochar, een product dat deels vergelijkbaar is met veen en perliet. Opschaling is een volgende uitdaging om eigenschappen constant te houden. Cebeco Meststoffen gaf een overzicht om te komen tot biologische meststoffen voor de substraatteelt. Dit is een mogelijkheid om op termijn te komen tot een biologische substraatteelt, hier of in het buitenland. Een weerbare plant is beter bestand tegen ziekten en plagen, maar is het substraat ook weerbaar te maken? Planten kunnen met elkaar communiceren door het bovengronds afgeven van stoffen, wortels bleken echter ook met elkaar te kunnen communiceren. Wageningen UR gaf een aantal mogelijkheden om stoffen aan potgronden toe te voegen waardoor een weerbaarder plant kon groeien.