Nieuws

Verspreid over heel Nederland meten melkveehouders gras

Gepubliceerd op
25 augustus 2016

Bij het koeien beweiden hangt een hoge grasopname samen met de hoeveelheid en kwaliteit van de grasvoorraad in de weide. Het kunnen meten en voorspellen van grasgroei is daarbij een belangrijk aspect.

Grip op Gras is een internettoepassing die inzicht geeft in de grasvoorraad van het melkveehouderijbedrijf. Hiervoor is het nodig dat de melkveehouder wekelijks de droge-stofopbrengsten van alle graspercelen meet. Sinds dit voorjaar is Grip op Gras gratis te gebruiken via www.akkerweb.nl.

Het kaartje laat zien dat verspreid over Nederland en Vlaanderen gemeten wordt aan gras. Ieder punt vertegenwoordigt een groepje percelen. Bij een deel van de punten wordt wekelijks de droge-stofopbrengst bepaald, bij de overige punten af en toe. Het kaartje toont de deelname op 19 juli 2016.

Grip op Gras stelt een Feedwedge op voor omweidesystemen. De Feedwedge, ook wel WeideWig of Grasdriehoek genoemd, is een hulpmiddel om de grasvoorraad te monitoren bij omweiden. Het is een grafiek waarin de grasvoorraad is uitgezet tegen de grasbehoefte op het bedrijf. Binnen het project Amazing Grazing wordt deze ontwikkeld. Een update op basis van eerste ervaringen komt in september beschikbaar. Dan wordt Grip op Gras ook aangevuld met het ‘Maaivenster’ dat inzicht geeft in de grasvoorraad van de maaipercelen. Tevens wordt gewerkt aan het ‘Grasvenster’ dat inzicht moet gaan geven in de grasvoorraad bij standweiden.

Op basis van de droge-stofopbrengsten uit Grip op Gras wordt wekelijks de grasgroei berekend en doorgegeven aan De Weideman. Onder deze naam verschijnt wekelijks een Weidevakmail met kennis en adviezen over beweiden in de dagelijkse praktijk.

Grip op Gras is een onderdeel van Amazing Grazing. Beweiden is een wezenlijk onderdeel van toekomstgerichte melkveehouderijbedrijven. In het project Amazing Grazing onderzoeken en onderbouwen we oplossingen voor inpassing van beweiden. De basis leggen we in 6 kennisbouwstenen namelijk grasopname, grasvoorraad, grasgroei, bijvoeding, koegedrag en bodem. Die vertalen we naar kennis, managementtools en concrete beweidingssystemen voor de praktijk.