News

Versterking onderzoek naar natuurgebaseerde oplossingen voor water- en klimaatvraagstukken

Published on
October 5, 2015

Alterra gaat zich bij regionale, nationale en mondiale vraagstukken op het gebied van waterbeheer en klimaatverandering nog meer dan tot op heden richten op integrale, natuurgebaseerde oplossingen voor een duurzaam gebruik van land en water onder druk van wereldwijde maatschappelijke ontwikkelingen en klimaatverandering. Daartoe wordt het CALM-team versterkt met aquatisch ecologen.

Om in de toekomst nog beter in te kunnen spelen op natuur-gebaseerde oplossingen wordt het team versterkt met de aquatisch ecologen van het team Dierecologie (Anna Besse, Dorine Dekkers, Hanneke Keizer-Vlek, Mariƫlle van Riel, Piet Verdonschot, Ralf Verdonschot).

De aquatisch ecologen hebben zich de laatste jaren omgevormd van zoetwaterecologen naar onderzoekers die innovatief onderzoek doen naar stroomgebiedsbrede ecologische systemen, innovatieve herstelstrategieƫn van beekdalsystemen, rivieren en grote meren, waarin steeds ecosysteemprocessen leidend zijn. Het onderzoek vindt plaats op diverse schaalniveaus, van grote rivieren en meren tot kleine wateren en moerassen, locaties of stroomgebieden, steden of landelijk gebied. Denk hierbij aan de Marker Wadden, adaptieve en mitigerende maatregelkeuzes, monitoring en evaluatie, natuur-gebaseerde zuiveringssystemen, building with nature en integraal natuurherstel van beekdalen en moerassen.

Eddy is tevens bijzonder hoogleraar Water en Klimaat bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Piet is bijzonder hoogleraar Wetland Restauration aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Door het samengaan van het CALM-team en de groep aquatisch ecologen worden de al bestaande samenwerkingsverbanden tussen Alterra, VU en UvA verder versterkt. Met de UvA vindt onderzoek plaats naar de invloed van dispersie op herstel, verslibbing van beekbodems in relatie tot landgebruik, slim ecologisch en ecotoxicologisch monitoren en stroomgebiedsbrede ecologische systeemanalyses. Met de VU wordt gekeken naar droge extremen en de effectiviteit van maatregelen voor het voorkomen van schade.

Het samengaan van beide Alterra-groepen tekent het begin van een verdergaande multidisciplinaire benadering van uitdagingen rondom landgebruik, klimaat, water, hydrologie en ecologie. De samenwerking met het team Dierecologie wordt verder bevorderd door een tijdelijke detachering van Marieke de Lange bij het CALM-team.