Persbericht

Vertrouwen Nederlandse agrariër stijgt voor tweede keer op rij

Gepubliceerd op
6 maart 2017

De Agro Vertrouwensindex is in het vierde kwartaal van 2016 voor de tweede keer op rij gestegen. De stemming over de huidige bedrijfssituatie in de land- en tuinbouw is sterk verbeterd, maar de toekomstige verwachting daalde licht. Het gemiddelde vertrouwen van boeren en tuinders in hun onderneming neemt in alle sectoren toe. De stijging is voor ondernemers in de opengrondstuinbouw veruit het grootst. Ook akkerbouwers en varkenshouders hebben meer vertrouwen in de eigen bedrijfssituatie in het vierde kwartaal van 2016. Bij andere sectoren is de stijging beperkt.

De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, is sterk gestegen. In de sectoren opengrondstuinbouw, melkveehouderij en de varkenshouderij zijn ondernemers een stuk positiever. In andere sectoren stijgt de stemmingsindex ook, alleen is hier de toename beperkt. Pluimveehouders zijn een uitzondering op deze trend;  zij zijn juist een stuk minder tevreden over de huidige situatie op het bedrijf.

Verwachting middellange termijn

Nederlandse boeren en tuinders  zijn over de toekomstige situatie van hun bedrijf over twee à drie jaar iets minder positief. De index daalde met twee punten op een schaal van -100 tot +100 punten. Per sector zijn de ontwikkelingen verschillend.  In vergelijking met de vorige meting hebben meer melkveehouders negatieve verwachtingen. Deze index daalt maar liefst met 14 punten, maar blijft nog wel positief. Dat betekent dat er meer ondernemers zijn die positieve verwachtingen hebben over hun bedrijfsvoering dan negatieve.

Ook onder glastuinders daalt de toekomstverwachting iets en voor varkenshouders zakt de index onder nul. Aan de andere kant verwachten juist de pluimveehouders dat het over twee à drie jaar beter gaat met hun onderneming. Ook akkerbouwers en ondernemers in de opengrondstuinbouw zijn positiever dat een kwartaal geleden. Over alle sectoren heen resteert een lichte daling. De stemmingsindex en de toekomstverwachting over twee tot drie jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex van de land- en tuinbouw. 

grafiek_voor_karinhommen.PNG

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn er meer boeren en tuinders negatief tegenover hun bedrijfssituatie dan positief. Toch is de conjunctuurcyclus, die terugkijkt op de afgelopen 12 maanden, gestegen met 9 punten tot -7. De oorzaak van deze stijging komt door een betere beoordeling van de opbrengstprijs. De index van de conjunctuurcyclus, waarbij ondernemers naar hun verwachtingen worden gevraagd voor de komende 12 maanden, zakte net onder nul. Veel agrarisch ondernemers verwachten in deze periode met name een lagere productie en ook de opbrengstprijzen worden lager ingeschat.