Nieuws

Vervolgproeven waterzuiveringstechnieken IDC Water

Gepubliceerd op
31 maart 2014

Tijdens de Tuinbouw Relatiedagen, medio februari, trok het IDC Water van Wageningen UR Glastuinbouw veel belangstelling. Er werden veel vragen gesteld over de toepassing van zuiveringstechnieken om gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw spuiwater te verwijderen, vanwege het voornemen van de overheid om deze technieken vanaf 2016 verplicht te stellen.

Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt binnen PPS Glastuinbouw Waterproof potentieel geschikte technieken op effectiviteit voor verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen, op toepasbaarheid in een glastuinbouwsituatie en op kosten. De technieken, die in 2012 in een eerste indicatieve proef effectief bleken, zijn in 2013 nader onderzocht. Daarnaast is een aantal nieuwe technieken uit de afvalwaterzuivering en de drinkwaterproductie bestudeerd.

Glastuinbouw spuiwater

Dit zijn combinaties van ozon, waterstofperoxide en UV, met verschillende behandelwijzen. Er blijken perspectiefvolle technieken onder te zijn. De resultaten uit het onderzoek in 2012 zijn te vinden op de website van Glastuinbouw Waterproof, de resultaten van het onderzoek uit 2013 worden binnenkort op deze site gepubliceerd. In 2014 staan vervolgonderzoeken gepland, evenals enkele nieuwe technieken.

Techniekleveranciers, die nog nieuwe, potentieel geschikte technieken beschikbaar hebben voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen uit glastuinbouw spuiwater, en interesse hebben in deelname aan het onderzoek, kunnen zich melden bij Jim van Ruijven.