Onderzoek door Wageningen vormt onderwerp van artikel in PNAS News over raadsel van vervuiling door microplastics

Nieuws

Vervuiling door microplastics in PNAS News

Gepubliceerd op
12 mei 2015

In mei publiceerde PNAS een artikel waarin wordt beschreven hoe dit onderzoek zich heeft ontwikkeld, van de vondst van een onverwacht grote hoeveelheid plastic deeltjes (microplastics) in de zee tot de ontwikkeling van identificatiemethoden en effectbeoordelingsonderzoeken gericht op het vaststellen van effectdrempels. Dit artikel is gebaseerd op interviews met gerenommeerde wetenschappers in het veld.

Na veel onderzoek is er nog opvallend weinig bekend over hoe giftig dit plastic is voor mens en dier, omdat er tot op heden geen duidelijke aanwijzingen voor ecologische schade zijn geconstateerd. Hoewel microplastic overal te vinden is, lijkt een gigantisch deel ervan door nanofragmentatie ‘zoekgeraakt’ te zijn. Dit microplastic is hierbij vermoedelijk naar de zeebodem gezonken of opgeslokt door vissen.

Plastic absorbeert chemicaliën en hoopt zich op in levende organismen. Laboratoriumonderzoeken bevestigen dat microplastic giftige chemicaliën naar organismen kan overdragen zolang het organisme schoon is. Er zijn echter al verontreinigingen en andere chemicaliën aanwezig in het mariene milieu en het valt moeilijk te zeggen hoeveel extra opname en schade het kleine deel dat uit microplastics bestaat, kan veroorzaken.

Uit recente modellingonderzoeken door Bart Koelmans van IMARES en Wageningen University bleek dat de opname van giftige chemicaliën uit microplastics waarschijnlijk van ondergeschikt belang is onder werkelijk realistische milieuomstandigheden waar opname via natuurlijke wegen vele malen groter is dan de opname uit microplastic. Deze mechanismen zijn echter complex en soms contra-intuïtief en bieden nog geen inzicht in de toxiciteit van nanoplastic. Wetenschappers zijn daarom tot de conclusie gekomen dat er nog te veel onduidelijkheden bestaan om een goed beeld te krijgen van schade aan het milieu door microplastic.