Nieuws

Verwachte voerwinst varkenshouderij lager in 2013

Gepubliceerd op
17 januari 2014

De prognose voor de voerwinst in de zeugenhouderij voor 2013 is met 585 euro 29 euro lager dan in 2012. Voor de vleesvarkenshouderij is de prognose 78 euro. Dit is drie euro lager dan 2012. Dit is vooral het gevolg van duurder voer.

Dit blijkt uit de opgestelde prognoses door Wageningen UR Livestock Research vanuit de overleggroep Lange termijn begrotingen Varkenshouderij in opdracht van Productschap Vee en Vlees (PVV). Dit blijkt uit een publicatie op de site van PVV.

Duurder voer

De lagere verwachte voerwinst voor 2013 is vooral het gevolg van duurder voer. De voerprijzen lagen in 2013 ongeveer drie procent hoger dan het jaar ervoor.  Van de kostprijs van vleesvarkens is het aandeel voerkosten meer dan zestig project. Dit is inclusief het over voor de biggen. Van de voerwinst moeten nog de overige bedrijfskosten, zoals arbeid, rente, aflossing en afvoer van mest betaald worden. De genoemde voerwinsten zijn te vergelijken met de Agrovision Kengetallenspiegel.

Prognose voor 2013

De prognose voor de voerwinst is berekend uit de technische resultaten van 2012 waarbij rekening is gehouden met de trendmatige jaarlijkse productieveranderingen. De prijzen voor biggen, vlees, opfokzeugen, slachtzeugen en voer zijn berekend uit diverse noteringen en LEI-statistieken, rekening houdend met toeslagen.
Voor de fiscale toetsing moeten de bedrijfsvoerwinsten nog gecorrigeerd worden naar de uitgangspunten van KWIN 2013-2014. Deze gecorrigeerde prognose komt uit op een voerwinst voor 2013 van 569 en 78 euro voor respectievelijk de zeugenhouderij en de vleesvarkenshouderij.

Kengetallenspiegel

Vanaf januari komen de eerste fiscale bedrijfsresultaten beschikbaar, waarbij ook de wens tot toetsing met het landelijke gemiddelde naar voren komt. Deze toetsing is niet alleen nodig voor bedrijfsinterne evaluatie, maar wordt ook veel gebruikt door financiƫle instellingen. Sector breed is afgesproken dat de Kengetallenspiegel van Agrovision als benchmark wordt gebruikt. Tot het uitkomen van de Kengetallenspiegel bestond in het verleden geen toetsingsmogelijkheid, waardoor de diverse partijen tijdelijk eigen statistieken gebruikten. De Overleggroep Lange termijn begrotingen Varkenshouderij stelt daarom sinds 2010 voerwinstprognoses op die gelden tot het uitkomen van de nieuwe Kengetallenspiegel van Agrovision. De Overleggroep bestaat uit deskundigen uit de sector, overheid en bedrijfsleven, zoals banken, accountantskantoren en adviesdiensten.