De Roodsnavelkeerkringvogel

Nieuws

Verwilderde katten bedreigen zeevogels op Saba

Gepubliceerd op
26 maart 2014

Verwilderde huiskatten die aan hun lot zijn overgelaten, vormen wereldwijd een ernstige bedreiging voor de natuur. Vooral op eilanden is de inheemse fauna minder berekend op uitheemse roofdieren. Dit gaat gepaard met veel dierenleed onder prooidiersoorten. Onderzoek op Saba geeft praktische oplossingen en laat zien dat de meerderheid van de bevolking vergaande maatregelen tegen verwilderde katten steunt.

Foto: Een Roodsnavelkeerkringvogel in het nest (© Jimmy van Rijn, Saba Conservation Foundation)

Op het eiland Saba in Caraïbisch Nederland vormen katten een groot probleem voor de broedende roodsnavelkeerkringvogels. IMARES is gevraagd te helpen het probleem in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te bedenken.

Kat heeft voorkeur voor kustzone

De voedselgewoonten van de kat op Saba bleken opportunistisch te zijn. Over het geheel was het belangrijkste prooidier van katten op Saba de rat. De meeste ratten leven in het regenwoud op 450 meter en hoger, boven zeeniveau. Daarentegen heeft de kat een voorkeur voor de drogere kustzone van het eiland waar de zeevogels zitten.

Verwilderde kat die op het punt staat een kuiken te doden (© Martijn Terpstra, student van Hall-Larenstein College)
Verwilderde kat die op het punt staat een kuiken te doden (© Martijn Terpstra, student van Hall-Larenstein College)

Meeste katten bij de vuilstort

De hoogste dichtheid verwilderde katten was bij de eilandelijke vuilstort waar voedsel onbeperkt is. Desondanks waren de katten daar doorgaans mager en aten ze erg ongezond. Het is mogelijk om de  voedselvoorraad voor katten daar te beperken door dagelijkse verbranding van alle vuil, of een hermetische opslag.

Bewoners Saba steunen maatregelen

Aan bewoners van Saba is een aantal maatregelen voorgelegd. Tussen de 70 en 80% van de respondenten steunen gerichte maatregelen zoals beperkingen op het houden van katten en de verplichte sterilisatie van katten. Bijna 80% steunt ruiming van katten uit zeevogel-broedkolonies. Omdat de bevolking zich zo bewust is van de problematiek en bereidwillig is, bestaat er voor het bestuur van het eiland aanzienlijke handelingsruimte voor een doeltreffende aanpak van het kattenprobleem.