Nieuws

Verzilveren van waarde natuur vergt gerichte aanpak

Gepubliceerd op
12 mei 2016

Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten van al dit natuurlijk kapitaal plukken, denk aan waterzuivering, koolstofopslag, beleving en biomassa. Ondanks hun waardevolle karakter zijn de meeste van die baten gratis, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Onderzoek in de Weerribben-Wieden maakt duidelijk dat een gerichte aanpak nodig is om de waarde van natuur te verzilveren.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

Bezuinigingen hebben er vanaf 2010 toe geleid dat natuurorganisaties op zoek moesten gaan naar andere financieringsbronnen. Niet alleen om geld te verdienen, maar ook voor het verwerven van een positie dichter bij de samenleving en bij de markt. Tegen deze achtergrond heeft Wageningen UR in opdracht van het PBL onderzoek verricht naar de verzilveringsmogelijkheden van het natuurlijk kapitaal in de Weerribben-Wieden.

Kansen voor verzilvering

Lees het gehele bericht op: Planbureau voor de Leefomgeving.