Vezelhennep als derde gewas valt nog niet mee

Nieuws

Vezelhennep als derde gewas valt nog niet mee

Gepubliceerd op
26 oktober 2015

De Marke is voortdurend op zoek naar optimalisatie van het teeltplan. Zo vindt op 44 hectare gewasrotatie plaats, met 3 jaar gras gevolgd door 3 jaar maïs. Vooral het laatste jaar maïs is een aandachtspunt. Hoe kan de overgang naar gras zo ingevuld worden dat de totale gewasopbrengst toeneemt en mineralen beter benut worden? KTC De Marke heeft geëxperimenteerd met de teelt van vezelhennep en een vroeg maïsras.

KTC De Marke is constant op zoek naar het optimale gebruik van zijn 55 hectare land, hiervan is 11 hectare blijvend grasland. De overige hectares kennen een gewasrotatie van drie jaar tijdelijk grasland en drie jaar maïs. De Marke kiest in het derde bouwlandjaar vaak voor graan. In eerste instantie werd er gekozen voor triticale later voor zomergerst in plaats van maïs. Bij beide werd tegelijk met het zaaien van het graan ook gras en klaver meegezaaid. Bij triticale in de herfst van het tweede jaar bouwlandjaar, bij zomergerst in het voorjaar van het derde  bouwlandjaar. De resultaten op gebied van gewasopbrengst en mineralenbenutting waren vaak wisselend, ook viel de kwaliteit van de grasmat na onderzaai vaak tegen door veel onkruid. "We verwachten bij het inzaaien van gras na de oogst van het graan geen verbetering van opbrengst en benutting. De opbrengst van graan GPS is feitelijk te laag. ", meent Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van KTC De Marke.

Vroeg maïsras of vezelhennep

Van der Vegte ziet twee mogelijkheden ter verbetering: een zeer vroeg maïsras zodat nog redelijk op tijd gras ingezaaid kan worden of vezelhennep wat in april gezaaid wordt en op tijd geoogst kan worden, namelijk eind augustus of begin september.

“Met beide alternatieven hebben we dit jaar ervaring opgedaan. Helaas was de zeer vroege mais niet zo vroeg als we verwacht hadden. Deze is op 7 oktober geoogst en had net als de later geoogste maïs een opbrengst van ruim 15 ton droge stof per hectare'', aldus Van der Vegte.

Tegenvallende opbrengsten vezelhennep

Vezelhennep is na het hakselen in ronde balen geperst
Vezelhennep is na het hakselen in ronde balen geperst

De vezelhennep is geoogst begin september en kende een opbrengst van 6712 kilogram droge stof per hectare met een drogestof percentage van 31,6 procent.  “Helaas, viel deze opbrengst erg tegen. We hadden gerekend op een 10 ton droge stof. We denken dat vooral de vochtvoorziening in mei, juni en begin juli hiervan de reden is’’, verklaart Van der Vegte. De vezelhennep is gehakseld en in ronde balen geperst. Zo blijft het met het voeren goed fris.

Hoge teelt- en oogstkosten

De totale oogstkosten zijn met € 1300,- per hectare zeer hoog. Dit komt neer op 20 cent oogstkosten per kilogram droge stof. Reken daar nog eens 10 cent teeltkosten bij dan kost het product € 0,30 per kilogram drogestof. Ter vergelijking: stro kost ongeveer € 0,12 per kilogram droge stof gedorst hooi komt uit op € 0,13 à € 0,14 per kilogram droge stof, geleverd aan huis. De teelt en oogstkosten van vezelhennep is dit jaar 2,5 maal duurder dan de beschikbare alternatieven. “Dat betekent in de praktijk dat het voordeel in de voeding groot moet zijn wil het aantrekkelijk zijn. Deze hoge oogstkosten worden vooral veroorzaakt door het gebruik van aangepaste machines om de vezelhennep goed te oogsten’’, licht Van der Vegte toe. De resultaten met de voeding aan melkkoeien is tot nu positief op KTC De Marke, maar het nog tekort om er betrouwbaar iets van te zeggen.