23 juni - Bodem staat centraal op KTC De Marke

Nieuws

Video over gaswasser op KTC De Marke

Gepubliceerd op
19 mei 2015

Op KTC De Marke is een video gemaakt over de gaswasser 'Bio-Up’. Deze installatie zet ruwe biogas om tot groen gas. Dit gas kan vervolgens rechtstreeks geleverd worden op het gasnet of gebruikt worden als transportbrandstof. De video werd gemaakt in het kader van de nominatie van het BiogasETC project voor InnovEIT 2015 in Boedapest.

De Bio-Up Gaswasser van CCS voert sinds half april 'groen' gas in op het lage druk gasnet. De Bio-Up is ontwikkeld door CCS uit Deventer om op boerderijschaal 'groen' gas in te voeden in het lage druk net. De capaciteit van de Bio-Up op de Marke ligt op 15 Nm3 groen gas per uur. Deze installatie wordt momenteel getest op KTC De Marke in Hengelo (Gld.).

Gaswasser waardeert biogas op

De installatie is in staat gelijktijdig CO2 en zwavel uit het biogas af te vangen onder lage druk via een wasvloeistof. Deze vloeistof her te gebruiken, waardoor de gebruikerskosten waarschijnlijk lager komen te liggen. Dit systeem kan het biogas opwaarderen tot groen gas, waardoor het beter te vermarkten is. Nu is het rendement in de praktijk vaak te laag van monovergisters, aangezien er teveel verlies van warmte plaats vindt.  De gaswasser is ontwikkeld om op boerderijschaal groen gas in te voeden in het lage druk net. Het systeem is rendabel bij de productie van mest van ongeveer 200 melkkoeien.

BiogasETC project video for InnovEIT 2015

Deze video geeft een indruk van de mogelijkheden van inzet van een gaswasser in combinatie met een mono-vergister op boerderijschaal.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan