Nieuws

Video over onderzoek naar kruidenrijk grasland

Gepubliceerd op
9 november 2021

Kruidenrijk grasland staat steeds meer in de belangstelling. Vanuit het oogpunt van biodiversiteit en vanwege vragen vanuit de maatschappij is er steeds meer interesse in biodivers grasland. Vragen die hierbij naar voren komen zijn onder andere: Hoe krijg je de kruiden in het grasland? En: Hoe beheer je het grasland?

Vanuit de PPS Ruwvoer, Bodem & Kringlooplandbouw is onderzoek uitgevoerd op kruidenrijk grasland. Hierbij was de vraag of kruidenrijk grasland een mooie structuur geeft voor kuikens om hun voedsel te zoeken.

In het onderzoek werden drie verschillende mengsels gebruikt:

  1. Kruidenrijk (kuikenland) mengsel: met veel verschillende soorten inheemse kruiden en grassen, met als doel een mooie structuur die geschikt is voor kuikens
  2. Tussenvorm met naast kuikenlandmengsel ook enkele functionele kruiden en Engels raaigras
  3. Engels raaigras BG3

De drie mengsels zijn op vier verschillende manieren beheerd, variërend van extensief tot intensief.

De verwachting van de onderzoekers was dat de tussenvorm met het mengsel met functionele kruiden en grassen de hoogste productie zou geven. Na vier jaar onderzoek zijn de conclusies:

  • Er kan een mooi divers kruidenrijk grasland worden gecreëerd.
  • De voedselbeschikbaarheid voor de kuikens (in de vorm van insecten) ligt hoger op kruidenrijk grasland.
  • Een kruidenrijk grasland (ook de tussenvorm) betekent niet automatisch een goed kuikenland: door de hoge productie in het voorjaar was het gewas niet goed doorwaadbaar voor kuikens.
  • Het meest kruidenrijke grasland geeft de hoogste productie. Wellicht heeft dit te maken met de afgelopen drie droge jaren.
  • De voederwaarde (verteerbaarheid) ligt lager bij het kruidenrijke mengsel.
  • Op kruidenrijk grasland is extensief beheer nodig.