Nieuws

Vier aparte introducties vogelgriep in november 2014 in Nederland

Gepubliceerd op
9 juli 2015

Dit blijkt uit fylogenetisch onderzoek uitgevoerd door Central Veterinary Institute (CVI). Door te kijken naar de kleinste genetische verschillen in het DNA van het virus van de vijf uitbraken in Nederland in 2014 werd duidelijk dat er sterke aanwijzingen zijn voor vier aparte introducties op pluimveebedrijven en van één verspreiding tussen twee pluimveebedrijven die op korte afstand van elkaar waren gelegen.

Fylogenetische analyse van hoogpathogene aviaire influenza A (H5N8) virusstammen die uitbraken hebben veroorzaakt in Nederlandse pluimveebedrijven in 2014, levert bewijs voor aparte introductie van het virus in vier uitbraken op pluimveebedrijven die 16-112 km van elkaar gelegen waren en een tussen-bedrijf verspreiding tussen de derde en vierde uitbraak op pluimveebedrijven die 550 meter van elkaar gelegen waren. Daarnaast laat de analyse zien dat alle Europese en twee Japanse H5N8-virusstammen  zeer nauw verwant zijn en afkomstig lijken te zijn van een berekende gemeenschappelijke voorouder, die ontstaan is ​​tussen juli en september 2014. De bevindingen suggereren verder dat de Nederlandse uitbraakvirusstam 'Ter Aar' en de eerste Duitse uitbraakstam uit 2014 een gemeenschappelijke voorouder deelden. Voorts blijkt uit de gegevens dat de Nederlandse uitbraakvirussen afstammen van een H5N8-virus dat gecirculeerd heeft in Azië in 2009, waarschijnlijk in China, en vervolgens verspreid is naar Zuid-Korea en Japan en tenslotte ook naar Europa. De evolutie van het virus lijkt een parallel circuit te volgen in Japan en Europa. Dit ondersteunt de hypothese dat het H5N8-virus werd uitgewisseld tussen trekkende wilde watervogels op hun broedgebieden in Siberië en van daaruit door migrerende watervogels naar Europa werd vervoerd.

Bron:
Bouwstra RJ, Koch G, Heutink R, Harders F, van der Spek A, Elbers AR, Bossers A. Phylogenetic analysis of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) virus outbreak strains provides evidence for four separate introductions and one between-poultry farm transmission in the Netherlands, November 2014. Euro Surveill. 2015;20(26):pii=21174.