Nieuws

Vijf WUR-onderzoekers krijgen Vidi-beurs

Gepubliceerd op
24 mei 2019

De onderzoekers David Ludwig, Annemiek ter Heijne, Chiel van Heerwaarden, Vera Ros en Emilie Wientjes, allemaal werkzaam bij Wageningen University & Research (WUR), krijgen elk 800.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met dat geld mogen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en de daar bijbehorende onderzoeksgroep opzetten.

Hert stimuleringsprogramma Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de ‘Vernieuwingsimpuls’ van NWO. Daarbij zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen.

Wat gaan ze onderzoeken?

David Ludwig is universitair docent (UD) Kennis, Technologie en Innovatie bij WUR. Hij gaat met het Vidi-geld onderzoek doen naar hoe mensen met verschillende achtergronden met elkaar kunnen samenwerken om belangrijke uitdagingen zoals klimaatverandering en vernietiging van milieu te lijf te gaan. Hij onderzoekt hoe mensen - van inheemse volkeren tot wetenschappers – kunnen samenwerken ondanks het feit dat ze verschillende perspectieven en waarden hebben.

Ook Annemiek ter Heijne is UD. De milieutechnoloog gaat met de acht ton onderzoeken hoe je biologische omzettingen efficiënter kunt maken. Biologische omzettingen vormen de basis voor veel processen zoals het zuiveren van afvalwater en het terugwinnen van nutriënten uit afvalstromen. Samen met een team gaat ze precies meten hoe elektronen zich door bacteriën bewegen. Met deze inzichten kan ze nieuwe, efficiëntere technologieën op basis van biologische omzettingen ontwerpen.

Lees meer over wat Annemiek ter Heijne met de Vidi-beurs wil bereiken.

Chiel van Heerwaarden gaat aan de slag met wolkenschaduwen. Die zorgen voor grote lokale fluctuaties in de hoeveelheid licht. Op plaatsen waar zonne-energie wordt opgewekt, kan dit leiden tot grote schommelingen in de netspanning. Dit project heeft tot doel wolkenschaduwen te bestuderen door middel van innovatieve metingen en wolkensimulaties om zo de fluctuaties in zonlicht beter te kunnen voorspellen.

Vera Ros gebruikt de Vidi-beurs om zich verdiepen in insecten. Daarin worden meer en meer virussen ontdekt die latent aanwezig zijn en in die staat geen ziektes veroorzaken. Ros wil begrijpen hoe deze virussen worden doorgegeven en ‘undercover’ blijven, en wat de impact is op hun gastheer. Dit onderzoek is van belang voor het op grote schaal kweken van insecten.

Emilie Wientjes wil weten hoe flexibel fotosynthese is. Planten gebruiken licht om suikers te maken. Echter, de hoeveelheid en kleur van licht dat op een blad schijnt variëren sterk gedurende de dag. De onderzoekers gebruiken moleculaire technieken en geavanceerde microscopie om te begrijpen hoe planten zich hieraan aanpassen. Deze kennis kan bijdrage aan het verbeteren van fotosynthese in gewassen.

Selectie van onderzoekers door NWO

NWO selecteert onderzoekers op basis van hun kwaliteiten, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 443 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 85 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 19%.

Meer informatie over Vidi vind je op de website van NWO.