Vis moet zwemmen

Nieuws

Vis moet zwemmen

Gepubliceerd op
7 augustus 2015

Voldoende zwemarbeid is essentieel voor het goed functioneren van een vis. Zwemarbeid draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van de vis en lijkt, net als bij zoogdieren, de weerstand van de vis te verhogen. Zwemmende fitte vissen zijn beter bestand tegen een plotselinge verandering van omgevingscondities.

Dat is ook heel logisch. In de natuur vertonen veel vissoorten constant zwemgedrag en lange migraties om hun voedingshabitat of paaigrond te bereiken. Alleen door fysiek fit te zijn kan de vis aan predatoren ontsnappen, zich voeden en voortplanten.
Bovendien neemt door zwemarbeid de spiermassa toe en dat is de filet die uiteindelijk op je bord belandt. Van het eten van een fitte gezonde vis die allicht ook nog eens beter smaakt zouden zowel vis, kweker als consument kunnen profiteren.

Dr. Arjan Palstra onderzoekt enerzijds de mechanismen die ten grondslag liggen aan de stimulerende effecten van zwemarbeid op stress, spiergroei en gezondheid bij zebravisjes. Anderzijds onderzoekt hij de mogelijkheden van praktische toepassingen van zwemtraining om vissen fitter te maken voor de aquacultuur en voor het uitzetten van vissen.

Zo simuleert hij de 6000 km migratie van alen naar de Sargassozee om ze in de juiste staat te brengen voor het voortplanten in gevangenschap. Hij onderzoekt de stimulerende effecten van zwemtraining op spiergroei bij yellowtail kingfish, zeebaars en zeebrasem en ontwikkelt zwemprotocollen op maat. Hij gebruikt zwemarbeid om zalmen en zeebrasems te selecteren op hun fitheid dat hij samen met Robbert Blonk linkt aan de genetische achtergrond van de vissen. Samen met Edward Schram wordt onderzocht of zwemarbeid tijdens het afzwemmen leidt tot een snellere uitscheiding van de stoffen die de vis een gronderige smaak kunnen geven. Met Hans van de Vis wordt onderzocht hoe zwemarbeid het welzijn van vissen verhoogt.

Zwemtraining kan dus een natuurlijke, non-invasieve en economische tool zijn om fittere vissen te kweken. Palstra leidt de Europese netwerkactie FITFISH om implementatie van zwemtraining in de aquacultuur mogelijk te maken en biologische oplossingen voor vismigratievraagstukken aan te dragen.