Nieuws

Visitatiecommissie lovend over kwaliteit en impact onderzoek Wageningen Plant Research

Gepubliceerd op
22 januari 2018

‘De commissie is zeer lovend over de kwaliteit, het enthousiasme, de professionaliteit en de werkwijze bij Wageningen Plant Research.’, zo valt te lezen in het rapport van de visitatiecommissie van december 2017. Er zijn nog wel uitdagingen op het gebied van continuïteit en consolidatie. "Wij blijven sterk in tijden van veranderingen", zegt directeur Ernst van den Ende.

De visitatiecommissie meent dat de medewerkers van Wageningen Plant Research trots kunnen zijn om onderdeel te zijn van deze organisatie. Volgens de commissie dragen het onderzoek en de medewerkers van Plant Research daadwerkelijk bij aan ‘being the leader in plant sciences for a sustainable and healthy world’.

Onderzoek met grote impact

“Wageningen Plant Research staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven, vervult een belangrijke rol in de kennisketen en draagt bij aan het ‘merk’ Wageningen University & Research. Het onderzoek sluit goed aan op de behoeften van de maatschappij en het bedrijfsleven en er is aandacht voor de betrokkenheid bij politiek en het brede publiek. De interactie met de sector zorgt voor een sterkere impact, zowel in Nederland als wereldwijd.” aldus het rapport.

Beoordeling op kwaliteit, impact en levensvatbaarheid

Eind december 2017 heeft de visitatiecommissie haar bevindingen over de business units van Wageningen Plant Research gerapporteerd. Alle business units zijn beoordeeld op de onderdelen kwaliteit, impact en levensvatbaarheid. Vanuit de bevindingen en aanbevelingen volgt in de komende maanden een implementatieplan.

En wat vindt Ernst van den Ende, directeur plant research?

Ernst van den Ende, directeur Wageningen Plant Research

"Je ziet dat wij sterk blijven in tijden van veranderingen. De afgelopen 5 jaar stonden in het teken van grote kenteringen in onze omgeving, bijvoorbeeld het wegvallen van de productschappen en de wijzigende koers van het overheidsbeleid. Desondanks hebben we de kwaliteit en de impact van resultaten kunnen waarborgen, zelfs kunnen verbeteren. Dit is te danken aan de meer dan fantastische inzet en flexibiliteit van al onze medewerkers. Daar ben ik echt trots op."

Er zijn ook punten van aandacht. Welke krijgen meeste prioriteit?

“Een visitatie is een soort full body scan; het legt de vinger op de zere plekken. In de toekomst hebben we zeker uitdagingen op het gebied van human resources. We moeten verjongen, dus serieus aan de slag met opvolgingstrajecten, maar ook bijvoorbeeld met onze genderbalans.”

"Een ander punt is het versterken van onze (internationale) samenwerking binnen Wageningen en daarbuiten. We moeten samen expertise opbouwen om oplossingen te bieden voor de grote maatschappelijke problemen zoals voedselzekerheid en klimaatverandering, daar geloof ik in."

Hoe draagt dit rapport bij aan aan de toekomst van het onderzoek?

“Dit rapport is een goed uitgangspunt, ook naar het ministerie van EZ toe, om de dialoog over het belang van toegepaste wetenschap levend te houden".

Download het rapport van de visitatiecommissie