Nieuws

Vitamine C gehalte in aardbei onder invloed van licht en stress

Gepubliceerd op
12 februari 2016

In de laatste fase van het IDC (Informatie en Demonstratie Centrum) Smaak, gefinancierd met EFRO gelden, wordt dieper ingegaan op het effect van belichting op de vorming van vitamine C in aardbei.

In de voorgaande teelt van het IDC Smaak, met Elsanta en Sonata, is gebleken dat LED belichting gericht op de vruchten een hogere stijging in vitamine C gehalte teweeg brengt dan LED belichting gericht op de bladeren. Er zijn verschillende routes van vitamine C synthese, maar er is nog niet voldoende wetenschappelijk kennis over de factoren die deze routes in gang kunnen zetten. Bekend is dat stress het vitamine C gehalte kan verhogen in aardbei en ook zou vitamine C kunnen ontstaan uit afbraakproducten uit de celwand. Wellicht dat vruchtbelichting leidt tot versnelde ontwikkeling van de vruchten, waardoor celwanden sneller worden afgebroken. In de huidige proef, met Elsanta, wordt geprobeerd meer duidelijkheid te krijgen over de verschillende routes van vitamine C synthese. Stressbehandelingen worden gecombineerd met belichtingsbehandelingen, waarbij het vitamine C gehalte en de genexpressie gemeten zal worden om te kijken welke routes worden geactiveerd. De fundamentele kennis die vergaard wordt kan gebruikt worden om het vitamine C gehalte in aardbei gerichter te kunnen sturen in de toekomst.