Nieuws

Vlaams departement LNE helpt steden en gemeenten bij klimaatadaptatie

Gepubliceerd op
29 oktober 2015

Vlaamse steden en gemeenten staan voor de uitdaging van klimaatadaptatie. Om hun werk zo gemakkelijk mogelijk te maken, wil het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een instrument ontwikkelen dat helpt bij de adaptatie op lokaal niveau. Alterra Wageningen UR, stichting Climate Adaptation Services en Point Consulting zullen van augustus tot eind december helpen om de specificaties van dit instrument vast te stellen. Zo worden er interviews uitgevoerd met lokale ambtenaren, worden bestaande adaptatie-instrumenten met elkaar vergeleken en kunnen steden en gemeenten de instrumenten uittesten tijdens de Playzone die op 2 december plaatsvindt in Brussel.

Het uiteindelijke doel is om steden en gemeenten te helpen en te ontzorgen bij het ontwikkelen van lokale adaptatieplannen die van goede kwaliteit zijn. Daarvoor wordt er gezocht naar een laagdrempelig en zo veel mogelijk geautomatiseerd werkinstrument. Om dit te bereiken wordt er gewerkt in de volgende fases:

Fase 1 Analyse van stappen
Een aantal bestaande draaiboeken, instrumenten en adaptatieplannen analyseren om zicht te krijgen op de verschillende stappen van een adaptatieproces om te komen tot een volledig beslissingskader.

Fase 2 Ondersteuningsnoden gemeenten
Noden en wensen omtrent ondersteuning bij de opmaak van adaptatieplannen van steden en gemeenten identificeren.

Fase 3 Analyse van bestaande instrumenten
Diepere, vergelijkende analyse uitvoeren op een aantal deels of volledig geautomatiseerde instrumenten over sterkte- en zwaktepunten, karakteristieken.

Fase 4 Playzone
Met een aantal instrumenten experimenteren en uittesten op enkele steden en gemeenten en dit samen met de steden en gemeenten evalueren.

Fase 5 Beschrijving werkinstrument
Beschrijving van een werkinstrument/instrumentarium dat de steden en gemeenten zo goed mogelijk zal helpen om lokale adaptatieplannen op te stellen.

Heeft u zelf een instrument ontwikkeld dat steden en gemeenten helpt bij adaptatie en wil u dit graag laten zien tijdens de Playzone, aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectmanager: ingrid.Coninx@wur.nl Dit project loopt tot einde 2015