Nieuws

Vleesconsumptie per hoofd van de bevolking

Gepubliceerd op
2 november 2016

Het totale verbruik van vlees en vleeswaren per hoofd van de bevolking in Nederland bedraagt in 2015 ruim 75 kg. Dat is bijna een kilogram minder dan het jaar daarvoor. Ongeveer de helft van het verbruik in 2015 - zo’n 36 kg - bestaat uit varkensvlees.

Pluimveevlees maakt bijna een derde uit van de vleesconsumptie in Nederland en rundvlees een vijfde. Er is in 2015 gemiddeld 1 kg kalfsvlees gegeten en ook 1 kg schapen- en geitenvlees. Paardenvlees wordt in Nederland nauwelijks gegeten. Bij deze cijfers gaat het om het verbruik op basis van karkasgewicht, dus vlees inclusief been. Als vuistregel geldt dat daarvan ongeveer de helft uit vlees en vleeswaren bestaat.

Afname vleesverbruik in Nederland

De afname van het vleesverbruik in 2015 sluit aan bij de trend die we de laatste jaren zien: er wordt minder vlees gegeten in Nederland. Tussen 2005 en 2015 daalde het verbruik van ruim 80 kg in 2005 naar 75 kg in 2015 per hoofd van de bevolking. Dat is een afname van zo’n 6%. De daling is echter niet gelijk over de periode 2005-2015 verspreid: tussen 2005 en 2011 schommelt het vleesverbruik rond de 80 kg per hoofd en begint in de jaren daarna af te nemen. Verder doet de daling zich alleen bij varkensvlees en rundvlees voor. De consumptie van pluimveevlees gaat daarentegen omhoog. Die stijging doet zich met name tussen 2005 en 2009 voor; daarna blijft het gebruik vrij stabiel. De consumptie van kalfs-, schapen- en geitenvlees vertoont weinig verandering tussen 2005 en 2015, terwijl de geringe consumptie van paardenvlees in deze jaren sterk is afgenomen.