vloervoederingsplaat kraamhok varkens

Nieuws

Vloervoederingsplaat voor zeug en big in kraamhok

Gepubliceerd op
24 juni 2015

Eén van de grote aandachtspunten bij het spenen is het eet- en drinkgedrag van de pas gespeende biggen. Het komt regelmatig voor dat net gespeende biggen in de eerste dagen na het spenen niet of nauwelijks voer eten met alle nadelige gevolgen van dien (bijvoorbeeld darmschade). Ook een voldoende hoge wateropname na het spenen is een aandachtspunt. Ook een voldoende hoge wateropname na het spenen is een aandachtspunt.

In onderstaande afbeelding zijn de opfokresultaten weergegeven van Sterkselse biggen waarvan via de mest werd aangetoond of ze wel of niet gegeten hadden tijdens de zoogperiode. Op Sterksel  vreet 40% van de biggen tijdens de zoogperiode geen vast voer. Biggen die voor het spenen al hebben gevreten, vreten na het spenen gewoon door. Dat is terug te zien in de gemiddelde groei na spenen: in de eerste week na spenen is de groei van eters gemiddeld 198 gram per dag, tegen 133 gram voor biggen die geen vast voer voor het spenen gegeten hebben. Over de eerste vijf weken bedroeg de groei van biggen die al vreten voor het spenen 456 gram per dag. Biggen die dat niet doen groeiden 404 gram per dag. De spreiding tussen en binnen tomen van biggen die wel of geen vast voer opnemen in de zoogperiode is groot. Leren eten en drinken tijdens de zoogperiode is dus zeer belangrijk.


opfokperiode vast voer biggen

Vloervoedering

Een van de mogelijkheden om de kans te vergroten dat biggen leren vreten in de zoogperiode is vloervoedering. Zeug en biggen kunnen dan gelijktijdig eten. De biggen vertonen kopieergedrag van de moeder, en zien eten doet eten is dan het motto. De biggen zien wat de moederzeug eet (geur) als veilig, en zullen het vaste voer eerder tot zich nemen. Dit geldt ook voor het leren drinken van water uit een drinkbakje. Vloervoedering in het kraamhok is een goede optie om biggen maximaal te stimuleren om vast voer op te nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat biggen door vloervoedering heel snel van de zeug leren vreten. Het eten van kleine hoeveelheden lacto-zeugenvoer is voor de biggen fysiologisch geen probleem.

Echter hoe past men vloervoedering toe in kraamhokken met volledig rooster? Een oplossing is de vloervoederingsplaat voor volledig roostervloer.  VIC Sterksel toonde tijdens de Open Innovatiedagen een prototype.

vloervoedering biggen opfokken

Insteek is dat een dergelijke vloervoederingsplaat op bestaande rooster vloeren in kraamhokken gemonteerd kan worden. De vloerplaat steekt links en rechts uit de zeugenbox en is voorzien van een randje om te voorkomen dat voer in de put valt.  De biggen kunnen ook van de zeug leren drinken door de laaggeplaatste drinkbak. Onder het bakje is de dichte stalenvloer geperforeerd, zodat vermorst water direct afgevoerd kan worden. Een van de vragen die ook beantwoord moet worden is de vraag of het noodzakelijk is dat bij een dergelijk systeem het voer in kleine porties valt bijvoorbeeld via een klepelbak of dat alle voer in 1 keer op de vloer kan vallen.

Een dergelijke vloervoederingsplaat kan alleen succesvol zijn als:

  • De hygiĆ«ne op de plaat gewaarborgd blijft;
  • Voervermorsing (voer in put) tot een minimum beperkt wordt;
  • Het aantal biggen dat leert eten in de kraamfase tussen de 80-100% bedraagt.

Heeft u interesse om samen met team VIC Sterksel deze vloerplaat verder door te ontwikkelen en op kleine schaal op uw bedrijf te testen? Meldt u zich dan bij Anita Hoofs, tel. 0317-480587 of stuur een email.

vicsterksel.PNG
varkensnet.PNG