Nieuws

Vochtverdelingen meten in de kas met glasvezels

Gepubliceerd op
16 februari 2016

Energiezuiniger telen betekent een vochtiger klimaat, waardoor klimaatongelijkheden extra risico’s op schimmelziekten geven. Daarom onderzochten Wageningen-UR glastuinbouw en TNO het afgelopen jaar in een TO2 samenwerkingsproject welke potentie een gedistribueerde nauwkeurige meting van luchtvochtigheid en temperatuur in combinatie met een aangepaste besturing van het klimaat kan hebben op de energiebesparing.

De focus lag op het ontwikkelen van een dicht meetnet van glasvezelsensoren en het evalueren daarvan onder semi-praktijkomstandigheden in een tomatenkas bij Wageningen-UR in Bleiswijk.

De glasvezelsensoren zijn gebaseerd op het Fiber Bragg Grating principe, waarbij een rasterpastroon in de glasvezel, selectief een bepaalde golflengte van het licht reflecteert. Een coating om de glasvezel kan het vocht uit de lucht opnemen waardoor de glasvezel zal uitzetten. De golflengteverschuiving die zo ontstaat is meetbaar, en kan omgerekend worden in RV. Temperatuur kan zelfs direct gemeten worden zonder coating. De glasvezel kan meerdere rasters bevatten, zodat op veel plekken in de kas een meting uitgevoerd kan worden met maar één centrale lichtbron. Een meetnet kan zo honderden meetpunten voor RV en T bevatten.

De evaluatie gaf aan dat de glasvezelsensoren vergelijkbaar presteren als de huidige elektronische sensoren. Een glasvezelmeetnet met een hoge dichtheid zal echter per meetpunt veel goedkoper kunnen worden. Vooralsnog is het installeren van de fragiele glasvezel in de kas nog een bottleneck, en is het wachten op de ontwikkeling van eenvoudigere en goedkopere lichtbronnen.