Nieuws

Voedsel en milieu spelen grotere rol in de verspreiding van Hepatitis E dan tot nu toe aangenomen

Gepubliceerd op
11 februari 2014

Volgens de WHO (World Health Organization) zijn er wereldwijd ieder jaar 20 miljoen hepatitis E infecties, ruim drie miljoen acute gevallen van hepatitis E en 57000 sterfgevallen als gevolg van hepatitis E. Infectie via voedsel en milieu spelen een grote rol in de verspreiding van het hepatitis E virus (HEV). Van der Poel (CVI) keek kritisch naar de diverse HEV-verspreidingsroutes, benodigde doses voor infectie en verschillen tussen de genotypen van HEV.

Mensen kunnen met HEV besmet raken door consumptie van producten van besmette dieren, waaronder ook tweekleppigen of schelpdieren. Met HEV geïnfecteerde dieren scheiden het virus uit via feces en urine; via afvloeiing kunnen dergelijke uitscheidingen in het oppervlaktewater terecht komen. Dit heeft tot gevolg dat de verspreiding van het virus naar mensen en dieren ook kan plaatsvinden via consumptie van plantaardige producten na irrigatie met besmet water. Directe infectie met HEV tussen mensen is mogelijk door bloedtransfusie en transplantatie van organen.

Het is belangrijk om vast te stellen op welk moment in de transmissieroutes het HEV voldoende hoge doses bereikt om infectie en ziekteverschijnselen te veroorzaken. In de gehele productieketen evenals op monsters uit het milieu zijn testen op HEV nodig. Daarnaast is genotypering vanwege de verschillende transmissieroutes van de diverse HEV-genotypen van essentieel belang.

Referentie:

Wim H. M. van der Poel. Food and Environmental Routes of Hepatitis E Virus Transmission. Current Opinion in Virologie, 2014, 4:1–6