Persbericht

Voedsel kweken op Mars wellicht mogelijk

Gepubliceerd op
11 februari 2016

Mochten we ons als mensen ooit permanent op de maan of op Mars willen vestigen, dan lijkt Mars vooralsnog een betere keus. Uit experimenten van Wageningen Environmental Research (Alterra) blijkt namelijk dat diverse voedingsgewassen op Marsgrond nog redelijk groeien. In maanzand is dat niet het geval.

Alterra-onderzoekers onderzochten of het mogelijk is om verschillende soorten planten te kweken op Mars- en maanzand, met als controle voedselarm aards rivierzand. Zij deden een experiment met 14 plantensoorten op kunstmatige Mars- en maanbodem, geleverd door de NASA. Het experiment heeft 50 dagen geduurd. “Alle plantensoorten vertoonden kieming op alle drie de grondsoorten,” zegt ecoloog Wieger Wamelink. “Tot onze verbazing ging het vooral op de Marsgrond zo goed dat herik, rogge en tuinkers in bloei kwamen en we die met een kwastje konden bevruchten. Herik en tuinkers hebben zelfs nog zaad gevormd. Op het maanzand ging het veel minder goed en stierven veel planten voortijdig af.”

Mars

Alle plantensoorten kwamen op de Marsbodem tot ontkieming. De zaden van landbouwgewassen als rogge en tuinkers kiemden het beste, sommige ‘wilde’ plantensoorten kiemden een stuk slechter. Na 50 dagen in de kas was een groot deel van de planten nog in leven. Vergeleken met het voedselarme rivierzand van de Rijn (uit 10 meter diepe lagen) deden de planten het op de Marsbodem iets beter. Ook de biomassaopbrengst was op de Marsbodem iets hoger dan op het rivierzand. Wamelink: “Dit komt waarschijnlijk doordat de Marsbodem beter vocht vasthoudt en behoorlijk wat voedingsstoffen bevat. De bodem lijkt enigszins op de lössgronden die we kennen uit Limburg.”

Maan

Op de maanbodem ging het allemaal minder goed. De kieming was duidelijk minder, en vooral de groei van alle soorten was veel slechter. Veel gekiemde planten gingen dood voor het einde van het experiment. Ook de landbouwgewassen deden het relatief slecht, maar na 50 dagen waren er nog wel behoorlijk wat planten in leven van rogge, wortel, tuinkers, tripmadam en rood zwenkgras. Wieger Wamelink: “Deze slechte groei heeft minstens twee oorzaken. De maanbodem had een zuurgraad van 9, veel hoger dan op aarde in de natuur of op landbouwgronden voorkomt. Verder zat er vrije aluminium in de bodem, die in principe toxisch is voor planten.”

Het experiment

Het experiment is uitgevoerd met citroengele honingklaver, moerasrolklaver, kale jonker, grote brandnetel, tripmadam, valkruid, vaste lupine, tomaat, rogge, wortel, herik, voederwikke, rood zwenkgras en tuinkers. In totaal zijn 840 potjes beplant met 4200 zaadjes. Het Mars- en maanzand, geleverd door NASA, bestond uit zogenaamde regoliths, en is een zo goed mogelijke nabootsing van echt Mars- en maanzand. De basis hiervoor is vulkanische grond van Hawaii en zand uit Arizona.