Nieuws

Voedselprijzen consument constant

Gepubliceerd op
2 april 2015

De voedselprijzen voor consumenten zijn het afgelopen jaar (tot februari 2015) weinig veranderd. Daarentegen hebben de agrarisch ondernemers te maken gehad met forse prijsdalingen. Dit blijkt uit de voedselprijzenmonitor van LEI Wageningen UR.

De consumentenprijzen van brood en beschuit bleven in 2014 ongewijzigd. Voor zuivelproducten liep het gemiddelde prijsniveau een paar procenten op, terwijl dat voor de andere dierlijke producten (rundvlees, varkensvlees en pluimveevlees en eieren) een fractie daalde. Een uitzondering op de stabiele consumentenprijzen zijn de verse en koelverse aardappelproducten. In het eerste halfjaar stegen de prijzen van deze producten met gemiddeld 10%, om in het tweede halfjaar met ruim 25% te dalen. De prijzen in het winkelschap volgen de telersprijzen, die in 2014 zijn gehalveerd als gevolg van de omvangrijke aardappeloogst. De producentenprijsindex, die betrekking heeft op verwerkte aardappelproducten, is daarentegen nauwelijks gedaald. De verwerkers kopen via contracten in, waardoor ze relatief stabiele verkoopprijzen hanteren.

De aardappeltelers waren niet de enige groep agrarisch ondernemers die in 2014 met lagere prijzen te maken kregen. De melkveehouders ontvingen in het eerste halfjaar nog hoge prijzen, maar van augustus tot januari trad een prijsdaling van maar liefst 40% op. Ook de varkenshouders werden in het tweede halfjaar geconfronteerd met een sterke prijsdaling.

Ontwikkelingen februari 2015

De cijfers van februari 2015 laten zien dat de prijsdalingen van melk en varkens die zich tot in januari voordeden bij de af-boerderijprijzen zijn omgebogen naar een licht herstel. In februari tikken beide prijzen weer het niveau aan dat gemiddeld in 2010 werd bereikt. De consumentenprijzen van melk en zuivelproducten en van groenten en fruit zijn in februari enkele procenten opgelopen. De consumentenprijs van aardappelen ging nog iets onderuit ten opzichte van januari, terwijl de af-boerderij gelijk bleef.

De voedselprijzenmonitor volgt de prijsontwikkeling van een aantal producten in drie schakels van de keten: af-boerderij, producentenprijs (PPI) en consumentenprijs (CPI). De informatie wordt maandelijks cijfermatig vernieuwd en de ontwikkelingen worden tweemaandelijks van een analyse voorzien.

In opdracht van het ministerie van EZ is de voedselprijzenmonitor voor het eerst verschenen in maart 2014. Met de monitor geeft LEI Wageningen UR inzicht in de maandelijkse prijsontwikkeling van voedselproducten op drie niveaus van de keten: af-boerderij, na verwerking en voor consumptie. De monitor is mede gebaseerd op prijsinformatie van het CBS. De volgende ketens worden onderscheiden: tarweproducten, aardappelproducten, zuivel, eieren, pluimvee-, varkens- en rundvlees. De monitor signaleert en verklaart overeenkomsten tussen en verschillen in de prijsontwikkelingen. Voor groenten en fruit worden vooralsnog alleen consumentenprijzen weergegeven. Een volledig overzicht van de voedselprijzenmonitor vindt u op de LEI-website agrimatie.nl.