Nieuws

Voedselprijzenmonitor: hogere productie en Russische grenssluiting zetten landbouwprijzen onder druk

Gepubliceerd op
24 november 2014

Ook in de maanden augustus en september zijn de voedselprijzen voor de consumenten nauwelijks veranderd. Wel konden de consumenten profiteren van lagere aardappelprijzen dankzij de omvangrijke oogst; ten opzichte van juli is de consumentenprijs met 20% gezakt. De boeren hadden te kampen met prijsdalingen van meer producten.

Voor de aardappeltelers en de varkenshouders liggen de opbrengstprijzen intussen op een dieptepunt. Zo is de varkensprijs in krap vier maanden met 40 cent per kg gedaald. De Russische grenssluiting, die in augustus inging, heeft de afzet van diverse producten belemmerd. Voor de leghennenhouders vertoonde de eierprijs enig herstel. Dit blijkt uit de update van de voedselprijzenmonitor.

In opdracht van het ministerie van EZ geeft LEI Wageningen UR inzicht in de maandelijkse prijsontwikkeling van voedselproducten op drie niveaus van de keten: af-boerderij, na verwerking en voor consumptie. De monitor is mede gebaseerd op prijsinformatie van het CBS. De volgende ketens worden onderscheiden: tarweproducten, aardappelproducten, zuivel, eieren, pluimvee-, varkens- en rundvlees. De monitor signaleert en verklaart overeenkomsten en verschillen in de prijsontwikkelingen. Voor groente en fruit worden vooralsnog alleen consumentenprijzen weergegeven. Een volledig overzicht van de voedselprijzenmonitor vindt u op de LEI-website Agrimatie.