Nieuws

Voedselprijzenmonitor laat uiteenlopende prijsontwikkelingen zien

Gepubliceerd op
25 april 2014

De prijsontwikkelingen in de voedselketens verschillen niet alleen per productketen maar ook per schakel. Zo viel de prijs van levende varkens begin dit jaar ver terug door de Russische grenssluiting, maar merkte de consument hier niets van. De prijsschommelingen op de tarwemarkt hebben evenmin invloed op de prijs van brood en broodproducten. De reden hiervan is dat de broodproducenten hun prijsrisico hebben afgedekt via contracten. Zo blijkt onder andere uit de voedselprijzenmonitor die LEI Wageningen UR voor het ministerie van Economische Zaken bijhoudt.

Ook bij andere producten is een verschil in ontwikkeling te zien tussen schakels. De prijzen die de telers voor hun aardappelen ontvangen zijn de laatste maanden sterk gedaald. In samenhang hiermee daalden de consumentenprijzen van verse en koelverse producten. De producentenprijzen van aardappelproducten bleven echter vrijwel ongewijzigd. De betreffende verwerkers kopen via contracten in waardoor ze redelijk stabiele inkoop- en verkoopprijzen kunnen hanteren.

In opdracht van het ministerie van EZ geeft LEI Wageningen UR inzicht in de maandelijkse prijsontwikkeling van voedselproducten op drie niveaus van de keten: af-boerderij, na verwerking en voor consumptie. De monitor is mede gebaseerd op prijsinformatie van het CBS. De volgende ketens worden onderscheiden: tarweproducten, aardappelproducten, zuivel, eieren, pluimvee-, varkens- en rundvlees. De monitor signaleert en verklaart overeenkomsten en verschillen in de prijsontwikkelingen. Voor groente en fruit worden vooralsnog alleen consumentenprijzen weergegeven.

Een volledig overzicht van de voedselprijzenmonitor vindt u op de LEI-website agrimatie.nl.