Nieuws

Voedselsysteemonderzoek in de praktijk: lessen uit A4NH

Gepubliceerd op
3 januari 2022

Wat kunnen we leren uit de praktijk van voedselsysteemonderzoek in lage- en middeninkomenslanden? In het CGIAR programme Agriculture for Nutrition and Health (A4NH) is de afgelopen vijf jaar grootschalig onderzoek gedaan naar gezondere voedselpatronen voor armere en kwetsbare bevolkingsgroepen in Bangladesh, Ethiopië, Nigeria en Vietnam.

Het grootschalige programma werd geleid door dr. Inge Brouwer van de leerstoelgroep Global Nutrition, in samenwerking met de leerstoelgroep Environmental Policy. Onderzoekers van Wageningen Centre for Development Innovation hebben de belangrijkste leerpunten gebundeld in het rapport ‘Nurturing food systems research’. Met flagship project Food Systems for Healthier Diets team en stakeholders in de 4 betrokken landen zijn leerinzichten over het doen van food systems onderzoek vastgelegd, aan de hand van zelf-gedefinieerde leervragen.

Marion Herens, senior onderzoeker bij Wageningen Centre for Development Innovation: ‘Via interviews, workshops met het onderzoeksteam, vragenlijsten en literatuurstudies hebben we de belangrijkste overkoepelende conclusies samengevat. Het rapport geeft belangrijke inzichten weer in de opbrengsten van het onderzoek en eigen leerinzichten; ook bijvoorbeeld over datgene wat niet voldoende aan bod is gekomen. Ook geeft het weer hoe dit type onderzoek het beste geprogrammeerd kan worden om voedselsysteemonderzoek in de toekomst beter vorm te geven.’

Het totale rapport gaat in op de lessen die zijn te trekken over de wijze van onderzoek doen naar de dynamiek van huidige voedselsystemen, en daarmee ook op innovaties in waardeketens, beleid en bestuur. Het perspectief van de consument speelt een belangrijke rol in het onderzoek. Herens: ‘Dit rapport is een must-read voor onderzoekers die aan de slag gaan met onderzoek naar voedselsystemen en gezonde voeding in lage- en middeninkomenslanden.’