Nieuws

Voedselsystemen in Nigeria verdienen aandacht

Gepubliceerd op
29 november 2017

De voedselconsumptie, -distributie en -productie in Nigeria ondergaan snelle veranderingen onder invloed van toenemende welvaart en verstedelijking. Dit gaat gepaard met problemen van onder- en overvoeding en toenemende hart- en vaatziekten, met name onder stedelijke consumenten.

Binnen Wageningen University & Research zijn verschillende onderzoeksprojecten bezig met deze problematiek en verkennen aangrijpingspunten in de voedselsystemen in Nigeria om zo bij te dragen aan gezondere eetpatronen.

De verschillende projecten analyseren de zogenoemde dietary gap om te kijken hoeveel procent van de populatie de aanbevolen voeding binnenkrijgt en welke voedselproducten en nutriƫnten niet worden geconsumeerd. Het voedselsysteem wordt op nationaal level geanalyseerd om te kijken hoe dit zich ontwikkelt richting 2030. En wat moet er gebeuren om de voedselkwaliteit en nutriƫntenzekerheid te verhogen, op nationaal en lager schaalniveau? Daarnaast is belangrijk om de motieven achter het koopgedrag van de Nigeriaanse consument te achterhalen.

Begin november zijn de tussenresultaten besproken om inzichten en ervaringen tussen de verschillende onderzoeksprojecten uit te wisselen en de projecten te verbinden. De onderzoeken worden uitgevoerd onder de Kennisbasis Global Food and Nutrition Security, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en het onderzoeksprogramma Food Systems for Healthier Diets (FSHD), gefinancierd door het CGIAR-programma Agriculture for Nutrition and Health (A4NH).