Voedselverspilling in heel Europa op dezelfde manier meten

Nieuws

Voedselverspilling in heel Europa op dezelfde manier meten

Gepubliceerd op
4 juli 2014

Wat is de definitie van voedselverspilling en hoe kan in de loop der tijd in alle Europese landen op dezelfde manier gemonitord worden hoeveel voedselverspilling er is? Een voorstel hiervoor werd op 3 juli 2014 gepresenteerd door FUSIONS, een Europees consortium onder leiding van Wageningen UR Food & Biobased Research dat erop gericht is voedselverspilling terug te dringen.

Door de mate van voedselverspilling in alle Europese landen op dezelfde manier te meten wordt inzichtelijker welke maatregelen effectief zijn in het verminderen van deze verspilling. FUSIONS heeft daarom gewerkt aan een methodologie die in alle EU-lidstaten toegepast zou kunnen worden. Ook is een voorstel gedaan voor wat er wel en niet onder voedselverspilling verstaan wordt. Grondstoffen en producten bestemd voor menselijke consumptie die niet als voeding bij de consument komen zijn verspilling, tenzij er een waardevolle toepassing voor gevonden wordt. Over wat wel en niet waardevol is, is nu binnen FUSIONS consensus. Toepassing van reststromen in diervoeders is bijvoorbeeld aangemerkt als waardevolle verwaarding, terwijl het produceren van energie (via vergisting of verbranding) gekwalificeerd is als verspilling.

Duurzaamheid gehele voedselsysteem meten

FUSIONS stelt om praktische redenen voor om zowel de eetbare als niet eetbare delen van ongebruikt voedsel te meten. Dit is wenselijk om een onderscheid te kunnen maken tussen de eetbare en niet-eetbare delen, schrijven de partners binnen het Europese consortium voor. "Het monitoren van de eetbare en niet-eetbare delen, samen of - waar mogelijk - gescheiden, zorgt ervoor dat de duurzaamheid van het gehele voedselsysteem beoordeeld kan worden", aldus het persbericht van FUSIONS.

Het volledige voorstel van EU-FUSIONS