Nieuws

Voedselverspilling terugdringen door sociale innovatie

Gepubliceerd op
27 maart 2014

Vanuit het Europese project FUSIONS starten zeven haalbaarheidsonderzoeken naar sociale innovaties om voedselverspilling terug te dringen. In deze onderzoeken worden verschillende initiatieven samengebracht om zo tot een oplossing te komen en verandering teweeg te brengen.

Sociale innovaties kunnen een aanvulling zijn op lopende onderzoeken en initiatieven op het gebied van technologie en communicatie. De haalbaarheidsonderzoeken worden opgezet om te testen op welke manier sociale innovatie kan worden ingezet om voedselverspilling tegen te gaan. Bijvoorbeeld door mensen die voedsel over hebben via internet in contact te brengen met mensen die voedsel nodig hebben, maar ook door het organiseren van evenementen om mensen bewust te maken van de houdbaarheid van voedsel. De haalbaarheidsonderzoeken kunnen reële bevindingen opleveren die eenvoudig kunnen worden verspreid. De Britse partnerinstelling WRAP heeft de taak op zich genomen om de haalbaarheidsonderzoeken in het kader van FUSIONS te identificeren, te implementeren en te evalueren.

Zeven haalbaarheidsonderzoeken

Naar aanleiding van een oproep van FUSIONS om ideeën in te dienen, werden tussen februari en november 2013 39 voorstellen ontvangen. Uit deze voorstellen heeft FUSIONS er zeven geselecteerd. De haalbaarheidsstudies worden gecoördineerd door partners van FUSIONS uit verschillende Europese landen. De komende maanden worden de projecten uitgevoerd en geëvalueerd, zodat FUSIONS het potentieel van sociale innovatie en de belangrijkste obstakels en mogelijkheden in kaart kan brengen. Lees voor meer informatie het persbericht van FUSIONS.

FUSIONS

FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies) is opgezet met als doel om bij te dragen aan een Europa dat efficiënter omspringt met haar hulpbronnen door voedselverspilling aanzienlijk terug te dringen. Het vierjarige project loopt van augustus 2012 tot juli 2016 en wordt gefinancierd vanuit het Europese FP7-programma. Wageningen UR Food & Biobased Research coördineert het project.