Nieuws

Vogelgriep in Oldekerk

Gepubliceerd op
26 februari 2018

In Oldekerk (provincie Groningen) is op zondag 25 februari 2018 bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Wageningen Bioveterinary Research typeerde het virus als hoog pathogeen H5N6. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 36.000 vogels. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Geen vogelgriep omliggende bedrijven

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Oldekerk liggen nog twee andere bedrijven. Deze bedrijven zijn door Wageningen Bioveterinary Research bemonsterd en onderzocht. Er is geen vogelgriep geconstateerd.

Vervoersverbod 10-km zone

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Oldekerk. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Corridor ingesteld

Het slachthuis voor pluimvee binnen de vervoerszone mag weer opstarten, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo kan bijvoorbeeld alleen pluimvee van buiten het vogelgriepgebied via een aangewezen route worden aangevoerd en de dieren moeten nog dezelfde dag worden geslacht.

Ophokplicht blijft van kracht

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Latest update: 27-02-2018 om 23.00 uur.