Nieuws

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf Kamperveen

Gepubliceerd op
17 december 2016

Bij een vleeseendenbedrijf in Kamperveen heeft Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) op vrijdag 16 december 2016 vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 14.000 vleeseenden. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf preventief geruimd omdat dit in een straal van één kilometer ligt van het besmette bedrijf in Kamperveen.

In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Kamperveen liggen nog twee andere bedrijven. Deze laatste pluimveebedrijven worden bemonsterd en door WBVR onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Kamperveen. Dit gebied overlapt voor een deel met het eerder ingestelde gebied rond Biddinghuizen waar al een vervoersverbod van kracht is. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.

WBVR zal de typering van het H5 vogelgriepvirus in vervolgonderzoek vaststellen.

Bron: Ministerie van Economische Zaken