Nieuws

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Hiaure

Gepubliceerd op
18 december 2016

In Hiaure (gemeente Dongeradeel, provincie Friesland) is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.500 leghennen. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In het gebied van een kilometer rond het bedrijf in Hiaure liggen geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden.

In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Hiaure ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Hiaure. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen blijven onverkort van kracht.
 
WBVR zal de typering van het H5 vogelgriepvirus in vervolgonderzoek vaststellen.

Overzicht van vogelgriepuitbraak najaar 2016
Datum Vogelgriep aangetroffen bij Andere bedrijven in 1-kmzone
26 nov 2016 Bedrijf in Biddinghuizen, met drie vestigingen in Hierden en een vestiging in Ermelo – in totaal 180.000 vleeseenden 1 ander bedrijf – 21.000 vleeskuikens
1 dec 2016 Bedrijf in Biddinghuizen – 8.500 vleeseenden nvt
1 dec 2016 Bedrijf in Biddinghuizen – 15.400 vleeseenden nvt
13 dec 2016 Bedrijf in Abbega – 63.000 leghennen nvt
16 dec 2016 Bedrijf in Kamperveen – 14.000 vleeseenden 1 ander bedrijf
18 dec 2016 Bedrijf in Hiaure – 28.500 leghennen nvt


Bron: Ministerie van Economische Zaken