Nieuws

Vogelgriepvirus H7N9 Hiaure niet gerelateerd aan Chinees virus

Gepubliceerd op
13 juni 2016

Het in Nederland gevonden H7N9 virus is niet gerelateerd aan het in China circulerende LPAI H7N9 virus, dat ziekte en sterfte bij mensen kan veroorzaken. Dit blijkt uit het eerste onderzoek van CVI naar de herkomst van het in Hiaure aangetoonde virus.

Op donderdag 9 juni werd door CVI vogelgriep (aviaire influenza, AI) aangetoond op een bedrijf met vrije uitloop-kippen in Hiaure (Friesland). Het genetisch materiaal van een H7 virus werd aangetoond met behulp van PCR-test. Het betreft een laag pathogene (LPAI) variant van het vogelgriepvirus, wat overeenkomt met de milde klinische symptomen. Vervolgens werd door onderzoek (sequencen) het N-subtype bepaald, en werd duidelijk dat het een H7N9 virus betreft.

Verdere analyse van de sequentie van een deel van het H- en N-segment laat een verwantschap zien met varianten van vogelgriepvirussen die in wilde vogels in Europa circuleren. Het in Nederland gevonden H7N9 virus is niet gerelateerd aan het in China circulerende LPAI H7N9 zoönotische virus, dat ziekte en sterfte bij mensen kan veroorzaken. Op dit moment voert CVI verder onderzoek uit om de sequentie van het gehele genoom van het virus te bepalen. Dit kan meer inzicht geven in de herkomst en introductieroute van het H7N9 vogelgriepvirus in Friesland.

Laagpathogene vogelgriep in Nederland

In Nederland zijn 30 tot 50 introducties van milde varianten van vogelgriep per jaar. Bij infecties met laagpathogene varianten van het H7 of H5-type (circa drie – zes per jaar) worden extra maatregelen genomen. Deze virussen kunnen muteren naar de gevaarlijkere hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant.