Nieuws

Vogelgriepvirus bij gemengd pluimveebedrijf in Deurne getypeerd als H5N2

Gepubliceerd op
4 november 2016

Uit vervolgonderzoek van WBVR blijkt dat het vogelgriepvirus dat op donderdag 27 oktober j.l. werd aangetoond, een type H5N2-virus is. Dit virus werd aangetroffen op een gemengd pluimveebedrijf met kalkoenen, eenden en fazanten in Deurne.

Het genetisch materiaal van een H5-virus werd aangetoond met behulp van een PCR-test in het koppel kalkoenen. Het betreft een laag pathogene (LPAI) variant van het vogelgriepvirus. Vervolgens werd door onderzoek (sequencen) het N-subtype bepaald. Dit H5N2-virus werd ook aangetoond in het koppel eenden.

Verdere analyse van de sequentie van een deel van het HA- en N-segment laat een verwantschap zien met varianten van vogelgriepvirussen die in wilde vogels in Europa circuleren. Er lijkt geen direct verband te zijn met andere uitbraken in pluimvee in Europa.