Vogelgriep bij legpluimveebedrijf Zoeterwoude

Nieuws

Vogelgriepvirussen H5N8 van besmette bedrijven volledig in kaart gebracht

Gepubliceerd op
1 december 2014

De hoog pathogene vogelgriepvirussen van het subtype H5N8, die in november 2014 bij enkele pluimveebedrijven in Nederland zijn gedetecteerd, zijn door Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van Wageningen UR, volledig in kaart gebracht.

CVI heeft onderzoek gedaan naar de introductie van het virus op de verschillende bedrijven. Op basis van alle tot nu toe beschikbare informatie is het het meest waarschijnlijk dat er drie separate introducties van het vogelgriepvirus hebben plaatsgevonden in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen. Dit blijkt onder andere uit een genetische analyse van CVI naar de virussen die gevonden zijn op de besmette bedrijven. Ten aanzien van de twee besmettingen in Kamperveen is het het meest waarschijnlijk dat hier verspreiding van het virus heeft plaatsgevonden van het ene bedrijf in Kamperveen naar het andere bedrijf in Kamperveen (tussen bedrijfstransmissie). Informatie over het virus in Zoeterwoude wordt aan het eind van deze week verwacht.

Onderzoek rol wilde vogels verspreiding vogelgriep

In de regio met de drie besmette bedrijven in Ter Aar, Hekendorp en Zoeterwoude zijn door NIOO wilde vogels bemonsterd en feces verzameld. Deze monsters zijn bij Erasmus MC onderzocht op het voorkomen van vogelgriepvirus. In twee monsters van ontlasting van smienten is het vogelgriepvirus aangetroffen van het hoogpathogene H5 type. Het N type van dit virus is nog niet bekend, dit wordt nog onderzocht. De smienten zitten in grote getalen in deze regio.

Meer informatie:

kamerbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) over de stand van zaken en het lopende onderzoek naar de mogelijke oorzaak van vogelgriep.