Nieuws

Volksgezondheidsrisico's Hepatitis E virus (HEV) in de voedselketen

Gepubliceerd op
12 juli 2017

European Food Safety Association (EFSA) heeft een rapport gepubliceerd over de gezondheidsrisico’s van Hepatitis E in de voedselketen. Hepatitis E virus (HEV) is een belangrijke infectie bij mensen in Europa. In de afgelopen 10 jaar zijn meer dan 21.000 acute klinische gevallen met 28 sterfgevallen gemeld, dit is een 10-voudige toename van het aantal (gerapporteerde) HEV-gevallen. De meerderheid (80%) van deze gevallen is gerapporteerd in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Overdracht van HEV via voedsel lijkt een belangrijke route in Europa te zijn. Varkens en wilde zwijnen zijn de belangrijkste bron van HEV.

Uitbraken en sporadische gevallen zijn geïdentificeerd bij normaalgezonde personen en ook in risicogroepen, zoals patiënten met leverschade, afweerziekten of verminderde afweer door ziektebehandeling. HEV-infecties bij mensen worden echter niet in alle lidstaten gerapporteerd en het toezicht verschilt tussen de landen. Het is daarom niet mogelijk het aantal gerapporteerde gevallen te vergelijken. Het is aannemelijk dat het werkelijke aantal gevallen hoger is.

In het EFSA-rapport 2017 zijn de huidige methoden voor de detectie, identificatie, karakterisering en tracering van HEV in vleesproducten en voedingsmiddelen beoordeeld, literatuur over HEV-reservoirs en overdracht via voedsel gewogen, informatie over de epidemiologie van HEV en de aanwezigheid in levensmiddelen onderzocht. Ook zijn de mogelijke beheersmaatregelen in de voedselketen onderzocht. Momenteel is de enige efficiënte oplossing om een HEV-infectie te voorkomen een verhitting van de vleesproducten afkomstig van varkens, wilde zwijnen en herten. De ontwikkeling van gevalideerde kwantitatieve en kwalitatieve detectiemethoden, inclusief de bepaling van infectieusiteit en een algemeen geaccepteerd protocol voor de moleculaire typering, zijn nodig voor de ontwikkeling van kwantitatieve (microbiële) risicobeoordelingen en efficiënte beheersmaatregelen.

Meer onderzoek naar de epidemiologie en controle van HEV in varkens is vereist om het aantal varkens dat besmettelijk is of bij het slachten een hoge concentratie van het virus in de darminhoud hebben te minimaliseren. Het gebruik van rauwe vleesproducten van varkens, wilde zwijnen en herten moet vermeden worden.

Het rapport is onder andere met medewerking van WBVR-onderzoeker Wim van der Poel tot stand gekomen.