Nieuws

Volle zaal bij presentatie handboek Dieren in de zorg

Gepubliceerd op
26 mei 2014

Afgelopen vrijdag is het handboek Dieren in de zorg gepresenteerd in Utrecht. Dit is het eerste beschikbare handboek dat gaat over het welzijn van dieren die in de zorg voor mensen worden ingezet. Marko Ruis en Kathalijne Visser van Livestock Research leverden een bijdrage voor het boek, respectievelijk ‘Oog voor dierenwelzijn’ en ‘Paarden in de zorg’.

Dieren in de zorg

Het zorgen voor en hebben van (huis)dieren heeft een heilzaam effect op het welzijn van mensen. Steeds meer onderzoek toont dat aan. Het vermindert stress en bevordert het algehele welbevinden van mensen. Dieren worden daarom steeds vaker voor zorgdoeleinden ingezet. Deze Animal Assisted Interventions (AAI) lopen uiteen van de inzet van hulphonden bij mensen met een mobiliteitsbeperking, tot de inzet van ezels en paarden bij autisme-spectrum stoornissen of adhd.

De professionals in het werkveld zijn verantwoordelijk voor het welzijn van ‘hun’ dieren. Het waarborgen van dat welzijn is echter niet vanzelfsprekend. Liefde en goede bedoelingen van hulpverleners en hun cliënten zijn niet altijd voldoende. Kennis over dierenwelzijn en dierspecifiek gedrag is essentieel. Evenals een goede inschatting van de mogelijkheden van elk individueel dier.

Het Handboek Dieren in de zorg gaat in op de diverse aspecten van AAI. Het is het eerste Nederlandse handboek over het onderwerp dierinterventies in de zorg, waarin het dier centraal staat.

Dierenwelzijn

Het handboek Dieren in de zorg biedt handvatten om concrete invulling te geven aan het brede begrip welzijn, ongeacht met welk dier in welke zorgsituatie gewerkt wordt. Aan bod komen zoönosen, ethiek en de kwaliteitszorg van dierenwelzijn. Verder wordt in dierspecifieke hoofdstukken uitgewerkt welke uitgangspunten gehanteerd kunnen worden voor het paard, de hond en het konijn in de zorg. Het Handboek is een initiatief van Stichting AAIZOO, en is ontwikkeld door het Ontwikkelcentrum samen met de partners Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) en Wageningen UR.

Handboek Dieren in de zorg

Dieren in de Zorg bestellen

Het handboek Dieren in de Zorg dekt competenties met betrekking tot dierenwelzijn en is daarmee geschikt voor studenten in het hoger onderwijs. Het handboek is een aanrader voor degenen die zelf al actief zijn met dieren in de zorg, maar ook voor iedereen met algemene interesse in dierenwelzijn. Het boek is tevens prima geschikt voor zelfstudie. Het boek is te bestellen via de webshop van het Ontwikkelcentrum.

Meer informatie

Bron: Dierenwelzijnsweb