Nieuws

Voor succes BIZ is overeenstemming essentieel

Gepubliceerd op
10 maart 2014

LEI Wageningen UR heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzocht hoe ondernemers in de gastvrijheidssector hun verantwoordelijkheid voor het buitengebied kunnen nemen door een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ)op te richten. In het kader van dit onderzoek heeft het LEI een procesmodel en rekentool ontwikkeld. Dit procesmodel en de rekentool dragen bij aan het verder concretiseren van een BIZ-buitengebied en daarmee een grotere kans op uiteindelijke realisatie.

Er is sprake van een toenemende verantwoordelijkheid die ondernemers voelen voor de kwaliteit van het buitengebied. Het instellen van een BIZ is een instrument om gezamenlijk investeringen mogelijk te maken, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt dan bij de ondernemers. Deze verantwoordelijkheden maakt men expliciet in een Service Level Agreement (SLA): waarin willen de ondernemers concreet met elkaar gaan investeren daar waar het gaat om de openbare ruimte, aanvullend op dat wat al door een overheid gebeurt in het kader van haar publieke taak?

Vervolgens vindt er een afbakening van het gebied plaats waarvoor de BIZ gaat gelden, welke bedrijven mee gaan doen en wat de hoogte van de bijdrage is. Wanneer de betrokkenen het hierover eens zijn, kan een uitvoeringsorganisatie worden opgezet en komt de gemeente in beeld. De gemeente speelt een belangrijke rol bij het innen van de door de ondernemers afgesproken financiële bijdrage aan de BIZ. Het LEI adviseert om dit jaar het ontwikkelde procesmodel en rekentool in de gemeenten Steenwijkerland en Súdwest-Fryslân verder uit te testen en de opgedane ervaringen te ontsluiten richting andere geïnteresseerde gemeenten (zogenoemde community aanpak).

De baten voor de regionale economie, afgeleid van voorzieningen voor recreatie en sporten, kunnen zowel lokaal, regionaal als nationaal in termen van werkgelegenheid, investeringen en sociale en economische spin-off, aanzienlijk zijn. Investeringen in de kwaliteit van recreatieve voorzieningen en infrastructuur heeft baten voor de gastvrijheidssector.