Voor succesvolle BIZ zijn ondernemers en gemeenten beide verantwoordelijk

Nieuws

Voor succesvolle BIZ zijn ondernemers en gemeenten beide verantwoordelijk

Gepubliceerd op
30 april 2015

Bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke investering in de toeristische-recreatieve infrastructuur (zoals paden, routes, aanlegsteigers, bankjes, parkeerplaatsen, groen ed) en marketing door bedrijven in het buitengebied zijn twee dingen essentieel. Dit zijn de bijdrage van de gemeente in de vorm van het zogenoemde BasisServiceNiveau, en de hoogte en verdeling van de extra bijdrage die de beoogde deelnemers nodig achten: hun Service Level Agreement. Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR naar de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) als een van de mogelijke financieringsinstrumenten voor bedrijfsomgevingen in het buitengebied.

De BIZ kan een mogelijkheid zijn om in afgebakende gebieden investeringen in de toeristische-recreatieve infrastructuur en marketing van de grond te krijgen. Het gaat hierbij om alle ondernemers – ongeacht in welke sector- die actief zijn in een bepaald gebied. Mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de BIZ bijdragen leveren aan gebiedsontwikkeling. Deze voorwaarden zijn draagvlak creëren bij zowel ondernemers als gemeenten, inzicht in lokale geldstromen en onderling vertrouwen. Ondernemers moeten hun doelen formuleren en de noodzakelijke eigen bijdrage bepalen. Gemeenten moeten daarnaast duidelijk maken wat zij realiseren als BasisServiceNiveau binnen hun wettelijke taken. Eerder is al positieve ervaring opgedaan met  het BIZ instrument in winkelgebieden en op industrieterreinen.

Toeristenbelasting

Om voldoende vertrouwen te scheppen, kan het helpen dat een onafhankelijke partij het onderhandelingsproces faciliteert. Omdat er al bedrijven zijn die  toeristenbelasting betalen en daarmee een bijdrage leveren aan investeringen in hun gebied, kunnen zij binnen een BIZ een lagere geldelijke bijdrage leveren   dan ondernemers uit andere sectoren in dat gebied. De hoogte van de bijdrage van de verschillende ondernemers stemmen de ondernemers onderling af. Het LEI heeft in een eerder stadium een proces- en rekenmodel ontwikkeld waardoor sociale en economische vragen kunnen worden meegenomen in de beslissingen.