Persbericht

Voor verwerking overschot fosfaat in vleesvarkensmest korrelen economisch meest aantrekkelijk

Gepubliceerd op
28 februari 2018

In Nederland is in 2018 plaatsingsruimte voor 10,8 miljoen kg fosfaat in mest van vleesvarkens. Voor de overige 13,2 miljoen kg fosfaat geproduceerd door vleesvarkens is geen afzetruimte in Nederland. Mogelijke maatregelen zijn het verminderen van de hoeveelheid fosfaat in de mest door het verlagen van het fosforgehalte in het voer, en het verwerken van vleesvarkensmest voor de export. Uit onderzoek van Wageningen Economic Research blijkt dat verwerking van vleesvarkensmest, met name door korrelen van ruwe mest of de dikke fractie, economisch het meest aantrekkelijk is.

Deze conclusie is bij de veronderstelling dat de prijs van de korrels bepaald wordt door de mineraleninhoud van de korrels. Verlaging van het fosforgehalte in het voer is voor de vleesvarkenssector economisch niet aantrekkelijk. Ook als de omvang van de fosfaatafzetruimte voor vleesvarkensmest in Nederland groter of kleiner zou zijn, dan blijft dezelfde mestverwerkingstechniek optimaal. Zelfs bij de hoogste afzetruimte moet namelijk nog een deel van de mest worden verwerkt.

Mestkorrels zijn economisch optimaal

Volledig korrelen van de ruwe mest en korrelen van de dikke fractie na scheiden met een decanteercentrifuge zijn de economisch meest aantrekkelijke mestverwerkingstechnieken. De mest scheiden met een decanteercentrifuge en vervolgens composteren van de dikke fractie is economische minder aantrekkelijk vanwege de hoge transportkosten en de lagere opbrengsten van de compost. Het BioEcoSIM-proces is ook minder aantrekkelijk, vanwege de hoge mestverwerkingskosten en de lagere opbrengsten van de eindproducten.

Voor de vleesvarkenssector als geheel gaat het om een verschil tussen €11 en €19 miljoen in nettokosten (kosten minus opbrengsten van mest- en mineralenproducten) tussen de duurste en de goedkoopste techniek. Voor een individuele vleesvarkenshouder kan de optimale uitkomst anders zijn, bijvoorbeeld omdat hij zijn mest wel allemaal lokaal kwijt kan.

Figuur S.1. Opbouw van kosten en opbrengsten van de doorgerekende mestverwerkingstechnieken bij verwerking van alle vleesvarkensmest bij gemiddelde prijzen
Figuur S.1. Opbouw van kosten en opbrengsten van de doorgerekende mestverwerkingstechnieken bij verwerking van alle vleesvarkensmest bij gemiddelde prijzen

MERIT-model ingezet

Wageningen Economic Research heeft het eerder door hen ontwikkelde Model for Economically Robust InvestmenT decisions (MERIT) gebruikt. MERIT is een wiskundig optimalisatiemodel dat de economisch meest aantrekkelijke oplossing bepaalt uit een aantal mogelijke oplossingen als er grote onzekerheden bestaan rond de prijzen van grondstoffen en van eindproducten en rond de kwaliteit van de eindproducten.