Nieuws

Voorkom onkruidproblemen in maïs

Gepubliceerd op
28 april 2014

Wees onkruidproblemen in snijmaïs voor. Voorkom onkruid. Pas lagere doseringen toe. Zorg voor een regelmatig zaaibed en eg het perceel voor opkomst van het gewas.

Het groeizame weer nodigt uit tot zaaien van maïs. Door te zorgen voor een regelmatig zaaibed of door voor opkomst een keer te eggen, kan bespaard worden op gewasbeschermingsmiddelen.

Onkruid specifiek bestrijden 

Onkruiden die na het eggen voor opkomst opkomen zijn gelijk van grootte waardoor lagere doseringen gebruikt kunnen worden en de kans op schade door gewasbeschermingsmiddelen aan maïs kleiner is.

Ook verhoogt een regelmatiger en fijner zaaibed de werking van de chemische bestrijding. Bovendien krijgt de maïs een grotere voorsprong op het onkruid, waardoor de maïs minder onder concurrentie met onkruid te lijden heeft. Het is belangrijk te weten welke onkruiden op het perceel staan. Elk type onkruid vraagt zijn eigen specifieke oplossing en om tot een optimale bestrijding te komen is maatwerk nodig.

Veehouders kunnen onkruidproblemen in maïs voor zijn door aan de gang te gaan met tip 8: van de eerder door het Ruwvoerplatform gepubliceerde ‘Verbeter top 10’: Weet welke onkruiden op de percelen staan, om gewasbeschermingsmiddelen effectiever in te zetten.

Voor meer informatie wordt verwezen naar www.beslisboomsnijmaïs.nl