Nieuws

Voorlopen op duurzaamheid vraagt om doorzettingsvermogen

Gepubliceerd op
24 februari 2015

Verduurzaming is voor veel agrarische ondernemers een belangrijk motief voor investeringsbeslissingen. Een grote groep ondernemers in de veehouderij kiest hierbij voor beproefde stalsystemen. Dat is begrijpelijk want de echte vernieuwers moeten bovenop de investering ook nog eens bewijzen dat de vermeende duurzaamheidswinsten ook behaald worden. Hierdoor zijn nieuwe stalsystemen lastig te financieren, en wordt vaak gebruik gemaakt van crowdfunding.

Echte vernieuwing

Duurzaamheidsverbetering is in Nederland de belangrijkste aanleiding voor veehouders om te investeren in nieuwe stalsystemen. Dit kan zowel gebaseerd zijn op milieu-motieven als dierenwelzijnsmotieven. In beide gevallen zijn er beproefde stalsystemen naast nieuwe stalsystemen, die zich nog in het veld moeten bewijzen. De drempel om voor zo’n nieuw stalsysteem te kiezen is hoog. Vanuit het perspectief van de omgevingsvergunning moet de proefstalstatus worden verleend en daarnaast moet het stalsysteem worden beproefd op de duurzaamheidswinsten die worden geproclameerd. Met het terugdringen van overheidsmiddelen voor innovatie, wordt het steeds lastiger deze metingen gefinancierd te krijgen. De overheid mag leveranciers van stalsystemen geen concurrentievoordeel geven door de testen te financieren, en ondernemers in de primaire sector kunnen de additionele kosten niet doorberekenen in de prijs van hun eindproduct, omdat de winsten immers nog niet bewezen zijn.

Crowdfunding

Momenteel is het populair om investeringen die niet via het reguliere circuit te financieren zijn via crowdfunding te ondersteunen. Maar is dit dan ook toepasbaar voor nieuwe duurzame stalsystemen? Voor crowdfunding is het belangrijk dat de te financieren investering makkelijk is uit te leggen aan de geldverstrekker en te begrijpen. Aangezien veel geldversterkers in crowdfunding consumenten zijn die kleine bedragen wegzetten op deze manier, moet het dus duidelijk zijn wat het probleem is en hoe de aanvrager van geld daar een goede oplossing voor gaat bieden. Bovendien moet de investering ook een rendement gaan opleveren dat vooraf duidelijk is, want de geldverstrekker  wil weten wat er met z’n geld gebeurd. Voor crowdfunding in de primaire sector die hun bewijs nog moeten gaan leveren is dat lastig en vraagt het dus extra ondernemerschap om met echt nieuwe investeringen om te gaan.