Nieuws

Voorlopige resultaten selectie-onderzoek Elstar-mutanten

Gepubliceerd op
23 augustus 2016

Op de Open Dag van Proeftuin Randwijk van 18 augustus jl. deed onderzoeker Alex van Schaik verslag van de ervaringen met 5 helderrode Elstar-mutanten. Wageningen UR voert in opdracht van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) een onafhankelijk selectieonderzoek uit naar de gebruikswaarde van een aantal Elstar-mutanten.

Op het demoperceel vergelijken de onderzoekers de referentiemutant Elshof met vijf helderrode Elstar-mutanten: Bougie, Elrosa, PCP, Elshard en Excellent Star. De gestreepte mutanten Stechmann en Van der Zalm vielen weg, omdat de handel gladde mutanten prefereert. Alex van Schaik (Wageningen UR) lichtte de voorlopige resultaten toe. “Na drie teeltjaren hebben PCP en Elrosa de hoogste totaalproductie: beide 46,8 kg/boom. Deze voldoet aan de kwaliteitseisen van de promotiecampagne voor de Elstar-appel: ‘Elstar. Altijd raak’, genaamd. Daarna volgt mutant Elshof met 46,0 kg/boom. Hoewel Elshof prima produceert, valt het percentage met 86,5% in die drie jaar tegen.”

Financieel gezien stak PCP vorig jaar uit boven de andere mutanten, gevolgd door Excellent Star. Elshof gaf in 2015 het laagste financiële rendement. Over enkele jaren verwacht Van Schaik alle eindresultaten van het onderzoek.