Nieuws

Voortzetting convenant Regiocentrum Yerseke

Gepubliceerd op
6 februari 2019

Vertegenwoordigers* van onder meer de provincie Zeeland, gemeente Reimerswaal en bedrijven uit de schelpdier- en visserijsector hebben woensdag 6 februari samen met Wageningen University & Research hun handtekening gezet onder een nieuw samenwerkingsverband. Onder de naam Regiocentrum Yerseke bouwen de 13 deelnemers verder aan de verbinding tussen wetenschap en praktijk, en het opleveren van kennis en advies voor beleid en innovatie.

Met de voortzetting van het convenant investeren betrokken deelnemers in regionaal onderzoek, gericht op het versterken van de kennisbasis voor een duurzaam visserijcluster en een veilige en ecologisch gezonde delta. Het nieuwe regioconvenant is een vervolg op het eerdere in 2016 gesloten convenant. Het heeft als doel om vraagstukken van de toekomst te vertalen in een gezamenlijke Zeeuwse onderzoeksagenda. De huidige partners van het Regiocentrum wensten voor de komende drie jaar een nieuw convenant op te stellen, met toekomstbestendige werkafspraken en om samenwerkingsrelaties te verdiepen.

De start van het Regiocentrum Yerseke was destijds ingegeven door het mogelijke vertrek van de Wageningen Marine Research vestiging uit Yerseke, als gevolg van een reorganisatie. De doorstart via het Regiocentrum vanuit het regioconvenant heeft geleid tot een weer financieel en duurzaam gezonde organisatie.

Het Regiocentrum met toegepast marien ecologisch onderzoek biedt meerwaarde voor de schelpdier- en visserijsector, volgens deelnemer Addy Risseeuw, secretaris van de Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur. "Het continu doen van wetenschappelijk onderzoek is bijvoorbeeld essentieel om de groei en kwaliteit van mosselen te verbeteren en natuurinclusief te kunnen ondernemen. Ook de fysieke nabijheid en bij het Regiocentrum terecht kunnen voor praktische vragen bieden meerwaarde voor de mosseltelers".

Prof. dr. ir. Louise O. Fresco, bestuursvoorzitter van de WUR, was aanwezig bij de ondertekening. Zij noemde het vernieuwde regioconvenant met  de  schaal-, schelpdier-, vissector, de provincie en Staatsbosbeheer een prachtig living lab voor duurzaam land- en waterbeheer. “Ecologie en economie kunnen daar beide van profiteren”.

"De eerste jaren van het convenant laten zien dat onze aanwezigheid mooie resultaten qua kennis en innovatie heeft opgeleverd op het gebied van kustbescherming in combinatie met natuurherstel" zegt Tammo Bult, directeur van Wageningen Marine Research. "Denk aan de veelbelovende pilots met het aanleggen van oesterriffen in de Oosterschelde. Deze kennis over nature-based solutions bewijst zich ook als exportproduct, bijvoorbeeld bij het bouwen van semi-natuurlijke riffen langs de kusten van Bangladesh, die bijdragen aan een natuurlijke habitat voor voedselproductie."

*De partners in de samenwerkingsovereenkomst zijn:

Gemeente Reimerswaal, J. Barbé BV, Machinefabriek Bakker BV, Murre Techniek BV, Nederlandse Oestervereniging, Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur, Provincie Zeeland, United Fish Auctions, VisNed, Roem van Yerseke BV, Staatsbosbeheer, Stichting Kwaliteitszaken Schelpdieren en Stichting Wageningen Research - Wageningen Marine Research.