Persbericht

Vooruitstrevende telers en onderzoekers slaan handen ineen in 'Glastuinbouw Inno20'

Gepubliceerd op
14 februari 2017

Het officiële startsein voor "Glastuinbouw Inno20" is gegeven tijdens HortiContact in Gorinchem. In Glastuinbouw Inno20 werken vooruitstrevende telers en glastuinbouwonderzoekers van Wageningen University & Research samen aan nieuwe verdienmodellen voor de glastuinbouw, met een focus op nieuwe gewassen voor Nederlandse tuinbouwkassen. De eerste zeven innovatieve telers hebben zich inmiddels aangesloten.

Nieuwe verdienmodellen in de glastuinbouw

Glastuinbouwonderzoekers van Wageningen University & Research gaan samen met innovatieve telers werken aan de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen met nieuwe hoogwaardige gewassen uit Nederlandse kassen. Daarbij vormt de productie van medicijnen uit planten de top van de 'waardepiramide'. Maar ook lager in de piramide kan waarde worden gecreëerd met bijvoorbeeld natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen, of met exotische gewassen waar gevraagd wordt naar jaarrond constante kwaliteit.

Op zoek naar meest veelbelovende gewassen

De mogelijkheid om met instelbare klimaatomstandigheden te sturen in de gehaltes van inhoudsstoffen, biedt de hightech glastuinbouw een unieke positie. Het optimaliseren van dergelijke nieuwe verdienmodellen begint met het zoeken naar de meest veelbelovende gewassen en de genotypes (rassen) die het beste presteren. Inzicht op de invloed van het kasklimaat op de gehaltes aan interessante inhoudsstoffen moet zorgen voor een optimale oogst.

Glastuinbouw Inno20: Nieuwe ketens, nieuwe samenwerking

Glastuinbouw Inno20 richt zich op het opzetten van nieuwe ketens waarbij de deelnemers samen met andere partijen nieuwe vormen van samenwerking aangaan. In de onderzoekkassen in Bleiswijk worden al verschillende gewassen bestudeerd. Het gaat om onderzoek met een nog onzekere return on investment. Maar het is juist dit type onderzoek dat de basis legt voor de toekomst van de Nederlandse glastuinbouw. De telers die lid worden van Glastuinbouw Inno20 nemen daarom een behoorlijke verantwoordelijkheid op zich om nieuwe ontwikkelingen nieuwe gewassen voor de toekomst aan de gang te houden.

De eerste 7 innovatieve bedrijven

De 'Founding Fathers' bedrijven waarmee de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research inmiddels een overeenkomst heeft getekend, zijn: Dings Aardbeien & Brookberries, Duijvestijn Tomaten, Fresh Group, Kwekerij de Wieringermeer, Opti-flor, Ter Laak Orchids en Van der Voort.

Ook lid worden van Glastuinbouw Inno20?

De bedrijven die lid zijn van de Glastuinbouw Inno20 betalen jaarlijks een bedrag van € 15.000,-  per jaar, voor een periode van tenminste twee jaar. De helft van het ingebracht jaarbedrag dient ter financiering van pre-competitief onderzoek. De leden bepalen samen met glastuinbouwonderzoekers welk onderzoek en welke kennisontwikkeling van nieuwe gewassen nodig is. Afhankelijk van eventuele subsidievoorwaarden komen de ontwikkelde teeltconcepten en businesscases alleen beschikbaar voor de leden van de Glastuinbouw Inno20. De andere helft van jaarbedrag kan via een knipkaart door het bedrijf worden gebruikt voor het verkrijgen diensten die geleverd worden door de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research.

Hoe kan de glastuinbouw voorsprong houden?

In opdracht van LTO Glaskracht Nederland heeft McKinsey in 2014 de Nederlandse glastuinbouw tegen het licht gehouden. Dat heeft een objectief beeld gegeven van waar de sector staat. Gekeken is naar de vruchtgroentegewassen tomaten, paprika, komkommer en aubergine, maar het zou ook voor sierteeltgewassen kunnen opgaan. Het onderzoek liet zien dat producten uit Nederland weinig onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van producten uit het buitenland. De glastuinbouw is een zogenaamde commodity markt geworden, waarbij kostprijs heel belangrijk is.

Gesteld mag worden dat de Nederlandse glastuinbouw voor goede jaren afhankelijk is van het slechte weer in het buitenland. De kans dat er in het buitenland slechte jaren zijn neemt alleen maar af. De vraag doet zich dan ook voor of en hoe we als ‘Glastuinbouw Nederland’ onze voorsprong kunnen vasthouden dan wel terugveroveren.

Naast een sectorbrede aanpak, waarin moet worden samengewerkt om prijsval te voorkomen, liggen oplossingen voor de langere termijn meer op het terrein van marktgerichtheid en innovaties. Om vooruit te komen zal de Nederlandse glastuinbouw zijn vakmanschap veel beter moeten benutten door te werken aan nieuwe verdienmodellen.

Glastuinbouw Inno20 kan daar een rol in spelen. Ook lid worden? Neem contact op met Jan Willem de Vries