Nieuws

Vrijhandel bedreigt Europese eiersector

Gepubliceerd op
13 februari 2015

De aanbiedingsprijs van Oekraïense en Indiase eipoeder ligt dicht bij de gemiddelde Europese prijs. Dit betekent dat ondanks de huidige importtarieven niet-EU-landen concurrerend zijn op de Europese markt. De Europese Unie is momenteel met een aantal landen in overleg om te komen tot bilaterale handelsovereenkomsten. Deze zijn er op gericht de handel verder te liberaliseren en importheffingen te verlagen of helemaal af te schaffen. Als de importtarieven met 50% dalen, een realistisch scenario, bieden Oekraïne, India, Verenigde Staten en Argentinië eipoeder aan tegen een duidelijk lagere prijs dan de Europese eiersector. Dit blijkt uit een onderzoek van LEI Wageningen UR.

Uit eerder onderzoek, basisjaar 2010, kwam naar voren dat dankzij de invoerheffingen de aanbiedingsprijs van Europese producten kan concurreren met de aanbiedingsprijs van eipoeder uit de niet-EU-landen. Uit deze vervolgstudie, basisjaar 2013, blijkt echter dat de situatie is veranderd ten nadele van de Europese producenten. Dit komt door de kostenstijging als gevolg van EU-regelgeving voor dierenwelzijn en een lagere wisselkoers van de lokale valuta ten opzichte van de euro.

Productiekosten eipoeder

De productiekosten van eipoeder in vergelijking met de gemiddelde Europese kosten waren in 2013 lager in de Oekraïne (72%), de Verenigde Staten (79%), Argentinië (82%) en India (73%). Omdat voor eipoeder de transportkosten laag zijn, blijft de aanbiedingsprijs van niet-EU-landen op de Europese markt laag. Momenteel beschermen importheffingen de EU nog tegen een grote hoeveelheden invoer van eieren en eiproducten van buiten de EU.

EU-wetgeving

De Europese leghennenhouderij heeft te maken met allerlei wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn, voedselveiligheid en milieubescherming. Het aandeel van kosten direct gerelateerd aan EU-wetgeving is berekend op ruim 15%. Vooral het verbod op huisvesting van leghennen in traditionele kooihuisvesting heeft de kosten voor de leghennenhouder fors verhoogd. Omdat in de niet-EU-landen dergelijke wetgeving veelal ontbreekt en de Europese eisen ook niet worden opgelegd aan de in de EU geïmporteerde eiproducten wordt de concurrentiepositie van de Europese eiersector zwakker.