Nieuws

Vrijwillig weidevogels redden, werkt niet

Gepubliceerd op
23 mei 2016

De regeling voor agrarisch natuurbeheer is per 1 januari aangepast. Alleen boeren in kerngebieden, waar de kans op natuurherstel groot is, kunnen nog subsidie aanvragen. Bovendien is het aantal doelsoorten voor natuurbehoud beperkt tot 67. Dit betreft soorten die Nederland volgens internationale verdragen moet beschermen. En ten slotte gaat het geld niet langer naar individuele boeren, maar naar collectieven van boeren die een gebiedsplan en gebiedsofferte maken.

De nieuwe regels zijn goed voor de weidevogels en de biodiversiteit, zeggen ecologen. Toch gaan ze niet ver genoeg. Hens Runhaar van de leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid ziet een rol weggelegd voor NGO’s en het bedrijfsleven.

Lees het volledige verhaal in de Resource (digitale versie)