News

WRR zoekt een stagiair klimaatbeleid

Published on
February 15, 2016

Voor het project 'Handelingsperspectieven voor duurzaamheid' zoekt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) per direct een stagiair. Het gaat om een korte stage tot en met juni 2016. De stagiair draait mee met het projectteam in de productie van een policy brief over 'langetermijn gerichtheid in het klimaatbeleid'. Het is daarmee primair een meeloopstage, dus geen zelfstandig afstudeer- of onderzoeksproject.

Project
De WRR werkt aan een policy brief over 'langetermijngerichtheid in het klimaatbeleid'. Beoogde publicatie in juni 2016. De policy brief benoemt overwegingen en institutionele kaders voor langetermijngerichtheid, en verkent vervolgens een aantal institutionele mechanismen voor (betere) verankering van 'de lange termijn' in het klimaatbeleid. Denk daarbij aan: wettelijke borging (bijv Klimaatwet), depolitisering (bijv Energietransitiecommissaris), betere financieringsconstructies (vgl Deltafonds, lagere discontovoet), etcetera. Deze voorbeelden kunnen gelden als beleidshypothesen, zoals ook al genoemd in WRR working paper 'Wie dan leeft, wie dan zorgt?' van Peter de Goede. In de policy brief wordt een stap verder gezet in de richting van daadwerkelijke beleidsaanbevelingen.  

Stagewerkzaamheden
De beleidshypothesen vergen stuk voor stuk nader uitzoekwerk, met vragen als: Is een Klimaatwet een goed idee? Is een Energietransitiecommissaris een goed idee? Hoe moeten we discontovoet bepalen? Een stagiair zou voor al deze (of een aantal) opties materiaal op een rijtje kunnen zetten: lessen uit andere landen, lessen van andere beleidsterreinen, theoretische overwegingen, en finesses van de beleidspraktijk. De beoogde stagiair draait direct en intensief met het projectteam mee voor dit uitzoekwerk. Dat kan zijn via literatuuronderzoek, via interviews, en via het raadplegen van rapporten.  

Voorwaarden

De WRR zoekt een stagiair met een academische bestuurskundige of politicologische achtergrond en met affiniteit voor werken op het raakvlak van wetenschap en beleid. De stagiair kan per direct beginnen. Stagiairs bij de WRR ontvangen een stagevergoeding. De werkzaamheden zijn in Den Haag. 

Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met Albert Faber, via faber@wrr.nl, of op 06-14893461.