Nieuws

WUR Data Champions: stimuleren van goed datamanagement

Gepubliceerd op
3 september 2018

Een persoonlijke ervaring inspireerde PhD kandidaten Katharina Hanika and Eliana Papoutsoglou om een groot deel van hun tijd te wijden aan het informeren van hun collega's over goede datamanagement praktijken.

Problemen en frustratie

Zowel Katharina als Eliana werden geconfronteerd met een situatie waarin goed datamanagement hen veel tijd en frustratie had kunnen besparen. Als eerste stap in haar PhD wilde Katharina de data van een andere auteur gebruiken om zijn resultaten te reproduceren. Katharina: “Ik werkte met een publiek beschikbare dataset. Maar wat ik ook deed, het lukte mij niet om de resultaten te reproduceren. Alleen door contact op te nemen met de auteur kon ik een fout in de labeling van de files achterhalen.”

Eliana ondervond een vergelijkbaar probleem toen ze zag hoe aardappelpopulatie data werd gebruikt door verschillende onderzoekers. Eliana: “Het was niet duidelijk wie had gewerkt aan welk deel van de data, waar de resultaten op waren geslagen en wat er veranderde als de data naar een nieuwe gebruiker ging. Met als gevolg dat onderzoekers met verouderde data werkten omdat ze niet wisten dat er nieuwere versies bestonden.”

eLabjournal

In haar zoektocht naar een manier om onderzoeksdata dusdanig op te slaan en te beheren dat niemand de frustraties zou hoeven ervaren die zij doorstaan had, werd Katharina een enthousiaste gebruiker van een elektronisch lab notebook. In feite, na twee jaar ervaring, is ze de lokale eLabjournal expert geworden. Ze stimuleert actief het gebruik en geeft workshops die zij samen met Eliana heeft ontwikkeld.

WUR Data Champions

Lees meer over Data Champions Katharina and Eliana in de OpenScience blog (Engels).